...

Vrouwen met borstkanker die niet in een erkende borstkliniek behandeld worden, hebben 30% meer kans om te overlijden aan de ziekte binnen de vijf jaar. Het Kenniscentrum publiceert een zeer kritisch rapport over de organisatie van de borstkankerzorg. Er moet dringend iets gebeuren om iedere vrouw met borstkanker in ons land een goede kwaliteit van zorg te verzekeren, stelt het KCE. In 2018 bleek dat een vijfde van alle vrouwen met borstkanker in een niet erkend centrum werd behandeld. Er is bovendien een duidelijk verband tussen het volume dat een centrum behandelt en de sterfte aan borstkanker binnen de vijf jaar na de diagnose. In centra die minder dan 60 borstkankerpatiënten per jaar behandelen, ligt het percentage van vrouwen die binnen die periode aan de ziekte overlijden 44% hoger dan in centra die jaarlijks meer dan 125 borstkankerpatiënten behandelen. Voor de zogenaamde erkende coördinerende borstklinieken is jaarlijks 125 patiënten behandelen het minimumaantal. Maar van de 52 erkende centra halen er 20 dat volume niet - drie ervan komen zelfs niet aan minstens 60 patiënten per jaar. En vele zogenaamde 'satellietcentra' geraken ook niet aan het minimumvolume van 60 patiënten dat voor hun erkenning vereist is.