...

Van 2019 tot 2022 liepen er proefprojecten met deze tests met genexpressieprofilering. Die wezen uit dat dankzij de GEP de chemotherapie effectief gerichter kon worden toegepast bij die vrouwen die er ook baat bij hebben. In ongeveer 40% van de geteste gevallen hadden de vrouwen geen belang bij een chemokuur, die hen alleen blootstelde aan bijwerkingen. Vanaf dit jaar kunnen erkende borstklinieken een overeenkomst tekenen met het Riziv, die begint te lopen vanaf 1 januari. Ze krijgen dan een bedrag voor het uitvoeren van de test dat overeenkomt met het aandeel dat het aantal bij hen behandelde vrouwen - het aantal dat ze de voorbije jaren hebben geregistreerd in het Belgische Kankerregister - uitmaakt op het Belgische totaal. Het Riziv schat dat jaarlijks bij ongeveer 10.000 vrouwen een diagnose van vroegtijdige borstkanker wordt gesteld. Een vijfde tot een kwart daarvan komt in aanmerking voor een GEP-test. 2.500 tests per jaar moeten daarmee volstaan om de doelgroep te bedienen. De tekst van de overeenkomst met het Riziv beschrijft die doelgroep als volgt: ? vroegtijdige primaire borstkanker; ? maximaal drie aangetaste lymfeknopen (= pN0 of pN1); ? tumor tot maximaal 5 cm; ? HER2-, ER+ en/of PR+; ? menopauzaal of minstens 45 jaar; ? klinisch hoog risico, beoordeeld met een algemeen aanvaard algoritme (zoals gebruikt in MINDACT of de Magee score). Het multidisciplinair oncologisch consult stelt de indicatie vast. Het Riziv rekent dat een test - het gaat om de MammaPrint en om OncoType DX - 1.690 euro kost. De borstklinieken die de overeenkomst ondertekenen, krijgen de helft van het bedrag waarop ze recht hebben als 'voorschot', ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar. De eindafrekening wordt gemaakt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De borstkliniek krijgt alleen de tests terugbetaald als de gegevens volledig werden geregistreerd in het Kankerregister. Het wijdere gebruik van de GEP-tests werd vorige week ook op de medicomut toegelicht. Volgens Thomas Gevaert (ASGB/Kartel) betaalt de maatregel zichzelf terug omdat minder patiënten met chemotherapie zullen starten. Roel Van Giel (AADM) is van mening dat de gerealiseerde besparing ook gebruikt kan worden om de koeling van de hoofdhuid en van de handen en voeten tijdens een chemokuur te financieren. Een behandeling met taxanen kan haarverlies, het uitvallen van nagels en zenuwschade in handen en voeten tot gevolg hebben. Door de lichaamsdelen te koelen, vernauwen de bloedvaten en vermindert de bloedtoevoer - wat deze neveneffecten tegengaat. Onlangs kondigde minister Frank Vandenbroucke aan dat het ziekenhuis voor hoofdhuidkoeling per sessie een forfait van 34 euro krijgt, en voor voet-handkoeling 15 euro.