...

Dat blijkt uit informatie van het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Maandag was de minister aanwezig bij de eerste bloedstaalafnames in Zwijndrecht. Daar is de fabriek gevestigd van chemiebedrijf 3M.In de omgeving van het terrein van 3M is de bodem verontreinigd met PFAS-componenten. PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomt.Die stoffen zijn vrijgekomen door uitstoot uit de schouwen van de 3M-fabriek. Ook het weggewaaide bodemstof van het fabrieksterrein en fijne waternevel uit de waterzuivering zorgden voor de verspreiding ervan. De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Vlaams agentschap verantwoordelijk voor het afvalbeleid en de bodemsanering) legde 3M op om het verontreinigde gebied te onderzoeken en te saneren. Op 9 maart jl. keurde de OVAM het bodemsaneringsproject goed. In tussentijd werden PFAS-concentraties gemeten in het bloed van omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Uit onderzoek in de zomer van 2021 bleek dat meer dan de helft van de onderzochte omwonenden hoge PFAS-waarden heeft.Om dat verder te onderzoeken, kunnen vanaf heden alle inwoners binnen een straal van 5 km rond de 3M-site gratis deelnemen aan een bloedonderzoek om de PFAS-concentraties in hun bloed te laten bepalen.Wie het dichtst bij de 3M-fabriek woont, krijgt eerst een brief.Per week kunnen een 150-tal afnames gebeuren. Het onderzoek zal naar alle waarschijnlijkheid maanden in beslag nemen. De grootschaligheid van het onderzoek biedt de mogelijkheid om verbanden te zoeken tussen PFAS in het bloed en eventuele gezondheidseffecten, zo meldt het kabinet Crevits in een persbericht. Het onderzoek moet ook meer inzicht geven in de geografische spreiding, blootstellingsfactoren, enz.Huisartsen en andere medische professionals in de buurt van 3M kregen op 18 april jl. via een webinar meer informatie over PFAS, het bloedonderzoek en wat huisartsen kunnen doen.