...

Al sinds er gesproken wordt over menstruatieverlof, meer dan 100 jaar geleden, is het onderwerp omgeven met controversie. Vrouwen wensen het verlof niet op te nemen vanwege het stigma dat erop rust of het openbaar maken dat ze op dat ogenblik menstrueren (persoonlijke informatie), vanwege het vaak onbetaalde karakter ervan, omdat het vrouwen als 'zwak' beschouwt en hen de mogelijkheid ontneemt om hoger op te klimmen in de organisatie. Menstruatiepijnen zijn voor vele vrouwen toch wel een serieus probleem. Het noopt tot consultatie bij een gynaecoloog, om bv. endometriose te diagnosticeren en te behandelen. Maar of het een chronische medische aandoening is? Het is eerder een episodische, natuurlijke aangelegenheid.