...

In de eerste plaats vindt de topman van de FOD Volksgezondheid op het Voka-debat dat men verder werk moet maken van de ziekenhuisnetwerken. "Een hele reeks netwerken is immers nog altijd niet erkend", zegt Pedro Facon. "En de hervorming van de ziekenhuisfinanciering blijft nog beperkt tot de laagvariabele zorg. Hier is er voor zorgverstrekkers en ziekenhuizen nog veel te doen." Het minst ver gevorderd is volgens Facon de hervorming van de zorgberoepen. "Dat heeft onder meer te maken met het heersende corporatisme", beweert hij. Dokter Dirk Dewolf, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, haakte hierop in en stelde dat "als de apothekers in het najaar bijvoorbeeld vragen om mee covidtests af te nemen, dit niet legaal kan. Ze zijn vragende partij en het zou aanvullende capaciteit kunnen betekenen buiten het curatieve. Er is dus wat meer flexibiliteit nodig." Voor Dewolf zijn territoriumdiscussies vaak geïnspireerd door schrik voor inkomensverlies. "Belangrijk is het takenpakket van de zorgberoepen te herdenken in functie van efficiëntie. Dit is politiek echter enkel haalbaar mits behoud van inkomen of als minstens een uitdoofscenario wordt voorzien." Dewolf benadrukte nog dat vooral episodische zorg - probleem, diagnose behandeling - wordt gefinancierd. Dit terwijl er een tsunami aan chronische zorg op ons afkomt. Inzake financiering staat er volgens Riziv-topman Jo De Cock toch één en ander in de steigers. Zo is het startschot gegeven voor een nomenclatuurhervorming. "Er gaat nu 2,5 miljard naar technische prestaties. Dat kan anders herijkt worden en jonge artsen willen daar ook werk van maken", zegt De Cock. "De coronacrisis toonde ook nogmaals de fragiliteit van de ziekenhuisfinanciering aan. Geen zorg verlenen, betekent geen inkomsten. Het financieel systeem is zeer volumegedreven. Het Budget Financiële Middelen van de ziekenhuizen is lager dan de afhoudingen op erelonen en de supplementen. Dat is niet transparant. Best wordt werk gemaakt van een systeem van referentiebedragen, bundled payment en zorgtrajecten. Het systeem moet resultaten honoreren. Kwaliteit, samenwerking, integratie en continuïteit vormen de basisparameters van een nieuw financieringssysteem." Tevens benadrukte De Cock dat een blinde groeinorm van 2,5% geen optie is. "Een analyse en een hervormingsagenda dringen zich op en correcties in volume. De uitgaven voor kankergeneesmiddelen stijgen bijvoorbeeld met meer dan 15% per jaar. Een correcte indicatiestelling en een af te spreken groeipad met de farma-industrie zijn nodig. En we staan bijvoorbeeld ook nog maar aan de vooravond van de genetische therapieën. De impact daarvan op de zorguitgaven is onvoorspelbaar."