Positief

...

Wettelijk kader klinische ziekenhuisnetwerken met medebestuur artsenLaagvariabele zorgverhoogde toegankelijkheid sociale derdebetalerKwaliteitswet gestemdTerugbetaling eerstelijnspsycholoogErkenning psychologen, orthopedagogen, verpleegkundig specialistenVerbod tabaksreclameToekomstpact farmaHorizon scanning voor terugbetaling geneesmiddelenOprichting ScienscanoTerugschroeven administratiekosten ziekenfondsenFinanciële steun nietuniversitaire stagemeestersOpmaak Groenboek ASO'sPlatform erkenning mHealth-toepassingenGewerkt aan re-integratie chronische ziekenUitwerking EBP-planOntwikkeling huisartsenwachtpostenAanvang redesign overheidsadministraties (Riziv, FOD Volksgezondheid, FAGG)Geen hervorming nomenclatuurGeen hervorming medium- en hoogvariabele zorglaagvariabele zorg zorgt voor hoge administratieve belasting, geneesmiddelen en Budget Financiële Middelen niet geïncorporeerdLineaire besparingenGeen nationale gezondheidsdoelstellingenRiziv-nummers aan alle geneeskundestudenten, geen contingenteringGeen zorgintegratie, enkel proefprojectenGeen terugbetaling telegeneeskunde en mHealth-toepassingenGeen sociaal statuut Haio's en ASO'sOnvoldoende stimuli gebruik eerste lijnEerstelijnsgeneeskunde nauwelijks ondersteundHoog aantal niet-beschikbare geneesmiddelenTerugbetaling eerstelijnspyscholoog slechts tot 65Veiligheid zorgverstrekkers niet verhoogdNetwerken niet afgewerkt, geen wettelijk en financieel kader of personeelsstatuutTeveel silo-denken, te weinig aandacht voor preventieProject 1733 komt niet van de grondGebrek aan transparantie, weinig overlegGeen hervorming spoed in samenhang met huisartsenwachtposten