...

Op 1 januari 2017 verlaagde het Vlaams Gewest de algemene wettelijke toegelaten snelheid op wegen buiten de bebouwde kom van 90 km/u naar 70 km/u. Op heel wat gewestwegen gold voordien al een lagere maximumsnelheid, die telkens aangeduid werd met verkeersborden. Door de maximum- snelheid te harmoniseren, konden zo 30.000 verkeersborden verdwijnen. Het doel van de maatregel was het verhogen van de verkeersveiligheid. Uit een studie door Vias institute blijkt dat er een beperkt maar positief effect was. Op de segmenten waar de snelheidslimiet van 90 naar 70 km/u verlaagd werd, daalde de gemiddelde snelheid. In de eerste zes maanden na de invoering daalde de V85 snelheid (de snelheid waaraan 85% van de bestuurders zich houdt) van 88,1 km/u naar 85,3 km/u. Na drie jaar was het effect nog groter: de V85 daalde tot 79,7 km/u. Op de segmenten waar de snelheidslimiet verlaagd werd, daalde ook het aantal ongevallen. In absolute cijfers was er een daling met 90 ongevallen (65 met lichtgewonden en 25 met zwaargewonden en doden) in de drie jaar na de verlaging van de snelheidslimiet t.o.v. de drie jaar voor de invoering. De onderzoekers besluiten na statistische correcties dat het aantal letselongevallen daalde met 5,5%, het aantal ongevallen met zwaargewonden en doden met 6,5%. De daling van het aantal slachtoffers is nog groter, namelijk 10,6% voor alle slachtoffers en zelfs 22,7% voor zwaargewonden en doden. Het aantal ongevallen met zwaargewonden en doden is op de wegsegmenten waar de maximumsnelheid van 90 naar 70 km/u daalde vooral 's nachts fors (-59,2%). De gunstige effecten van de snelheidsverlaging zouden nog groter zijn wanneer de snelheidslimiet beter nageleefd wordt, stellen de auteurs. Dit kan gerealiseerd worden door aanpassingen aan de infrastructuur, een verdere sensibilisering of via handhaving.