...

Uw goede voornemens voor dit jaar laten zich al raden: op een efficiënte manier uw vakkennis up-to-date houden, zonder al te veel tijd kwijt te zijn. Dat is ook (opnieuw) het voornemen van iDeeLAB, het bijscholingsproject van GZA-intensiviste Ilse Dapper. Het start zijn jaarprogramma met een bijscholing over forensische geneeskunde en leiderschap in crisissituaties. "De missie van iDeeLAB blijft om 'good vibes' in het artsenbestaan te houden, door efficiënt en interactief bij te scholen over medische topics, alsook door coachende en leiderschapskills aan te leren", licht oprichter dr. Ilse Dapper toe. "Als ziekenhuisarts word je meestal verondersteld een leiderschapsrol op te nemen, maar niet iedereen heeft het gevoel daarvoor over de juiste skills te beschikken." In de eerstvolgende sessie die gepland staat voor vrijdag 29 januari, geeft dr. Diona Dhondt (UZA) een inkijk in de wereld van de forensische geneeskunde. Ilse Dapper: "Wanneer moet je als spoedarts/huisarts op je hoede zijn bij een overlijden, wanneer niet? Welke andere zaken kunnen we van deze specialisatie leren?" "Aansluitend vertelt Bert Brugghemans, CEO van de Antwerpse brandweer met een achtergrond in gezondheidsmanagement, over leiderschap in crisissituaties. Hij zal het hebben over hoe teams in de frontlijn veerkrachtig kunnen worden en blijven, hoe je kan leren van grote incidenten maar ook van kleine interventies (after action reviews)." In maart geeft Kaat Peerenboom, consulente in forensische pediatrie, een bijscholing over kindermishandeling, "een topic dat vaak miskend wordt met alle gevolgen van dien. Ikzelf zal het hebben over hoe je op een elegante maar toch daadkrachtige manier 'neen' kan zeggen, met andere woorden hoe je kan begrenzen" aldus dr. Dapper. Ook de sessies in april en mei - onderwerpen nog te bevestigen - hebben een medisch en een coachend luik, verzekert de intensiviste. "Elke sessie is trouwens hybride, waarbij een selecte groep ter plaatse kan zijn (in functie van de covidmaatregelen), een andere groep neemt virtueel deel." Verder is naast de bijscholingen een coachingluik ontstaan, nl. Bistouri, vertelt dr. Dapper nog. "Bistouri wil artsen helpen om scherp te blijven. Via persoonlijke coaching kan de arts zijn eigen blinde vlekken ontdekken, wegsnijden zodat 'the good vibes' in (en naast) de job blijven. Verschillende artsen volgen momenteel zo'n traject."