...

Dat blijkt uit het 'Global status report on physical activity 2022', dat de Wereldgezondheidsorganisatie vorige week publiceerde. Daarin meten onderzoekers de mate waarin regeringen wereldwijd de WHO-aanbevelingen voor meer lichaamsbeweging uitvoeren. Om landen bij te staan in het stimuleren van hun burgers om meer te bewegen, heeft de WHO zo'n 20 beleidsaanbevelingen neergeschreven in het GAPPA-rapport 2018-2030. Het gaat onder meer om het creëren van veiligere wegen om meer actief vervoer aan te moedigen, het aanbieden van meer programma's en mogelijkheden voor lichaamsbeweging in kinderopvang, scholen, eerstelijnsgezondheidszorg en de werkplek, enz. Uit gegevens van 194 landen blijkt echter dat de WHO-lidstaten in het algemeen traag vooruitgang boeken, zo stelt de WHO vast. Zo heeft minder dan de helft van de landen een nationaal beleid inzake lichaamsbeweging, waarvan minder dan 40% operationeel is. Verder besluit de VN-organisatie dat slechts 30% van de landen nationale richtlijnen heeft voor lichaamsbeweging voor alle leeftijdsgroepen.Terwijl bijna alle landen melding maken van een monitoringsysteem voor lichaamsbeweging bij volwassenen, houdt 75% van de landen toezicht op lichaamsbeweging bij adolescenten en houdt minder dan 30% toezicht op lichaamsbeweging bij kinderen jonger dan vijf jaar. En wat beleidsdomeinen betreft die actief en duurzaam vervoer kunnen aanmoedigen, hanteert slechts iets meer dan 40% van de landen criteria voor wegontwerp die lopen en fietsen veiliger kunnen maken.De WHO hekelt ook het ontbreken van internationale indicatoren om de toegang tot bv. parken, fietspaden en voetpaden te meten. Bijgevolg valt niet te rapporteren of volgen hoe de infrastructuur al dan niet aanzet tot lichaamsbeweging. Dat kan tot een vicieuze cirkel leiden, meent de organisatie. Immers, geen indicator en geen gegevens leiden tot geen tracering en geen verantwoording, en vervolgens vaak tot geen beleid en geen investeringen. Inclusieve programma's voor lichaamsbeweging voor iedereen, en gemakkelijke toegang. Dat is waar landen volgens de WHO versneld moeten op inzetten. De organisatie mikt globaal op 15% meer lichaamsbeweging tegen 2030. Werk aan de winkel, is de conclusie.