...

Ruim 60, vooral jonge vrouwelijke huisartsen namen op 21 september deel aan de huldiging van de twee laureaten van de Prix du Généraliste 2019. Constance de Montpellier d'Annevoie (UCL) werd door de jury van de SSM-J gefeliciteerd met haar eindwerk, dat een kritische analyse inhoudt van het vaststellen van overlijdens en het omgaan met gewelddadige overlijdens door huisartsen van wacht.Het groot aantal vragen van het publiek toont aan dat het vaststellen van een overlijden een heel complexe zaak is, vooral omdat de huisarts daarbij moet samenwerken met andere actoren. Pijnpunten zijn het tekort aan wetsdokters en de opleiding in de eerste lijn. Dr. Constance de Montpellier gaf de deelnemers tips om vergissingen te vermijden.Zijn huisartsen bang van de menopauze? Wat zijn de remmen en de obstakels voor een hormonale behandeling? Dokter Elsa Lebovic (ULiège) voerde een enquête uit bij Luikse huisartsen en assistenten. Aan de hand van de interviews kon onder meer een fiche opgesteld worden waarin de belangrijkste informatie voor huisartsen is opgenomen om hen te helpen om het onderwerp aan te kaarten dat voor sommigen nog een taboe is."Het eindwerk hielp mij in mijn praktijk en om niet meer te aarzelen om het bijvoorbeeld met vrouwelijke patiënten over de menopauze te hebben. Ik ben mij meer dan ooit bewust van het belang van communicatie om een vertrouwensrelatie op te bouwen met mijn patiënten", zegt de jonge arts. De werkfiche kan zeker nuttig zijn voor jonge dokters en het eindwerk kon op heel wat bijval rekenen bij lezers van Le journal du Médecin (de Franstalige zusterkrant van Artsenkrant nvdr.) die het werk bekroonden. Dit jaar namen bijna driehonderd artsen deel aan de online verkiezing.