...

Op 31 augustus kopte De Standaard 'Wat als ... er geen leraar voor de klas staat op 1 september?'. Het onderwijs is echter niet de enige beroepsgroep die kampt met toenemende bestaffingsproblemen. Het KB met erkenningscriteria voor 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' bepaalt dat de spoedarts ten allen tijde beroep moet kunnen doen op een lijst van diverse specialisten. Een aanzienlijk deel van deze specialisten is steeds minder bereid om deze 24-uurspermanenties te verzorgen. Sommige vacatures geraken ook steeds minder gemakkelijk ingevuld, zeker in kleinere ziekenhuizen met een kleinere 'pool', lees een hogere wachtbelasting. Dusdanig komt de werkbelasting op steeds minder schouders terecht.