...

Frank Schweitser werkt als verpleegkundige bij het team Uitklaring Levenseindevragen en maakte een doctoraat over euthanasie in de psychiatrie onder de hoede van Wim Distelmans, nu in publieksuitgave als Euthanasie in de psychiatrie. Hij vraagt daarbij aandacht voor de wilsbekwaamheid van de patiënt. Het beoordelen daarvan speelt net zo goed bij een terminale, al dan niet uitbehandelde, patiënt als bij iemand die lijdt aan een niet dodelijke aandoening zoals polypathologie, psychiatrische of neurologische ziekte of (jong)dementie.Naast een wetenschappelijke analyse van het oordeelsvermogen op basis van kwalitatief (bevraging van psychiaters en neurologen) en moraalfilosofisch onderzoek geeft Schweitzer ook een historisch overzicht van het recht op zelfbeschikking van psychisch kwetsbare mensen en hoe dit doorwerkt in het actuele maatschappelijke debat.