...

Overigens keurde de ministerraad eind vorige week een KB goed waardoor apothekers weldra recht hebben op een beschikbaarheidshonorarium als ze deelnemen aan een georganiseerde wachtdienst. Momenteel is het zo dat ze 's avonds en op zondag beschikbaar moeten blijven, ook al krijgen ze niemand over de vloer. Patiënten die dringend een geneesmiddel nodig hebben, betalen daarvoor nu een toeslag. In de toekomst zal de patiënt die toeslag niet meer moeten betalen als het gaat over een voorgeschreven geneesmiddel.Vooralsnog is onduidelijk hoe groot de nieuwe beschikbaarheidsvergoeding wordt. De maatregel werd in het voorjaar goedgekeurd door de Commissie Volksgezondheid. Lieven Zwaenepoel, ondervoorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond, verklaarde toen dat het honorarium ongeveer 65 euro zal bedragen. Wel zou het enkel tot een verschuiving binnen het Riziv-budget mogen leiden. Volgens Zwaenepoel moet het om een budgetneutrale operatie gaan en zullen apothekers er niet méér door gaan verdienen.Voor minister De Block wordt de zorg hierdoor een stukje toegankelijker gemaakt voor patiënten. Wel moet het KB nog naar de Raad van State. De liberale excellentie maakt zich echter sterk dat de maatregel nog dit jaar van kracht wordt.