...

Voor de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is de inzet cruciaal. "We moeten investeren in de gezondheidszorg en het zorgpersoneel door de lonen te verhogen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de opleiding te versterken. Maar we moeten ook de organisatie van het beroep herzien en hervormen." Volgens Vandenbroucke is deze hervorming absoluut noodzakelijk. "Ondanks de tekorten worden verpleegkundigen onvoldoende ingezet in de praktijk. Zo besteden ze nog steeds veel tijd aan taken die net zo goed - misschien zelfs beter - door anderen kunnen worden verricht. Het gaat dan om administratieve taken, huishoudelijk werk of basishygiënezorg. Dit is de eerste reden om de differentiatie, delegatie en verschuiving van taken te herzien", aldus de minister. Hij voegt eraan toe dat de autonomie van verpleegkundigen te beperkt is om hun competenties ten volle te benutten. "Een verpleegkundige heeft bijvoorbeeld nog altijd een doktersvoorschrift nodig om een patiënt een pijnstiller toe te dienen." Om de problemen aan te pakken en het beroep aantrekkelijker te maken, kan de minister rekenen op een - relatief technisch - verslag van zestig bladzijden van de werkgroep onder leiding van professor Ann Van Hecke. In die werkgroep zitten zowel verpleegkundigen als zorgkundigen, artsen en vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid.