...

In oktober van vorig jaar kreeg de 78-jarige Bernie Sanders tijdens een campagnemeeting een hartinfarct, waarna men met spoed twee stents plaatste. Cardioloog Anthony Pearson las het gezondheids bilan uit december 2019, dat werd vrij gegeven door de medische dienst van het Amerikaans Congres. Hij geeft commentaar op de site The Skeptical Cardiologist. Kan het Amerikaanse volk Sanders een mandaat van vier jaar toevertrouwen?Het lipidenprofiel van de senator zag er in december goed uit, op een iets te lage HDL-cholesterol na. Zijn bloeddruk bedroeg 102/56mmHg.Maar in de paragraaf over het acute incident mist cardioloog Pearson één en ander. Er wordt verwezen naar gestegen ' cardiac muscle proteins' en een ' diminished muscle strength'. Nergens wordt er melding gemaakt van wat die twee parameters moeten becijferen, met name de troponinewaarde en de linker ventriculaire ejectiefractie (LVEF). Hoe uitgebreid was het infarct? En heeft het hartfalen veroorzaakt?Een ander aandachtspunt is dat de oorspronkelijk ingestelde bètablokker uit het medicatieschema werd geschrapt. Volgens Anthony Pearson kan dat tot twee conclusies leiden. Ofwel maakt Sanders het zo goed dat hij die extra medicatie, bovenop de aceremmer, niet meer nodig heeft. Ofwel werd hij er slapjes en duizelig van, wat een slecht prognostisch teken is.En zo zitten er nog een aantal gaatjes in het verslag. De toon ervan is optimistisch, maar de sceptische cardioloog had liever aan de hand van een aantal objectieve gegevens kunnen beoordelen of dat terecht is.