...

De onderhandelingen slepen al een tijd aan. Beide universiteiten willen naast de bachelor ook masterstudies in de geneeskunde aanbieden. Coalitiepartners PS en Ecolo waren voor, maar MR lag dwars. PS-voorzitter Paul Magnette dreigde eerder met een wisselmeerderheid en kreeg daarbij de steun van oppositiepartij PVDA. Nu is de kogel door de kerk. De erkenning van de masteropleidingen in Bergen en Namen wordt toegekend, met een aantal aanvullende maatregelen, "om te voldoen aan de doelstellingen van goed beheer van publieke middelen en het responsabiliseren van instellingen", aldus de Franse gemeenschapsregering in een persbericht."Om te voorkomen dat de masteropleiding - die men organiseert als een gezamenlijke graad van ULB/UMons - ten nadele van andere opleidingen wordt gefinancierd en om gelijkheid tussen alle medische studenten te waarborgen, zal een identieke coëfficiënt worden toegepast op alle studenten", luidt het. De UMons krijgt met andere woorden geen bijkomende financiering voor haar master geneeskunde en de andere faculteiten binnen de Franse gemeenschap moeten niet inleveren. Na vijf jaar volgt een beoordeling van de twee controversiële vergunningen. Er zal dan een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd worden. Bovendien wordt de toelating met betrekking tot een masterdiploma ULB/UMons opgeheven als de samenwerking met het universitair ziekenhuis Erasmus verbroken wordt of bij een aanvraag van de academische overheid tot erkenning van een nieuw academisch ziekenhuis. De regering wil ook het vergunningenstelsel hervormen, met name door de financiering van elke nieuwe vergunning gedurende drie jaar te blokkeren, "om de inrichtingen te responsabiliseren". Zowel PS-voorzitter Paul Magnette als MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verwelkomden het bereikte akkoord. "De regering van de Franse gemeenschap heeft overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van masters in de geneeskunde aan de UMons en in Namen. Een belangrijke beslissing voor de ontwikkeling van het gezondheidsaanbod in onze regio's. Een essentiële kwestie voor de PS", benadrukte Magnette op Twitter. "De UMons krijgt een master in de geneeskunde zonder bijkomende financiering of een definanciering van de andere faculteiten van de Federatie Wallonië-Brussel. Er komt een moratorium op de erkenningen en de toekenningsprocedure wordt sterk aangescherpt. Goed bestuur heeft gezegevierd!", aldus de voorzitter van de Franstalige liberalen op Twitter. Rector Philippe Dubois van UMons reageert eveneens tevreden. "Wijsheid heeft uiteindelijk de overhand gehaald in dit dossier dat vanaf het begin gebaseerd was op feitelijke argumenten en op ontegensprekelijke objectieve gegevens", benadrukt hij. Hij is ervan overtuigd dat deze master de provincie Henegouwen, de jeugd aldaar en de bevolking in het algemeen ten goede zal komen. Door de toevoeging van deze master aan de al bestaande bacheloropleiding zal het aantal studenten niet toenemen, gezien het toelatingsexamen in de Franse gemeenschap, voegt de UMons er nog aan toe.