...

Als de moeilijkheidsgraad van het toelatingsexamen aanleiding geeft tot een 'business' van coaching en bijscholingen, dan is er iets mis. Er bestaat dan bovendien een risico dat alleen degenen die het kunnen betalen er toegang toe zullen hebben. Zij nemen dan deel aan het examen met een voordeel. Een toetsing met een voorsprong voor wie het zich kan veroorloven.Mijn vader was een kind van fabrieksarbeiders die zich door de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van ons onderwijs heeft kunnen opwerken tot een bekwame, uitmuntende huisarts, nu 76 jaar oud en nog steeds beroepsactief. Laat ons erover waken dat die mogelijkheden voor iedereen op dezelfde manier bereikbaar blijven.