...

"De doelstellingen van het Sofhea Cruh-fonds zijn tweeërlei", zegt organisator en hematoloog em. prof. Marc Boogaerts. "Het fonds beoogt in eerste instantie de revalidatie en re-integratie van patiënten met ernstige bloedziekten na zware chemotherapie en/of stamceltransplantatie. Zij hebben immers nood aan vernieuwd vertrouwen, dat het hun mogelijk moet maken opnieuw te integreren in de maatschappij en hun vroegere leven terug op te nemen. Daartoe worden verschillende herstelprogramma's opgesteld met zowel fysische, sociale als psychologische steun, en waar nodig ook financiële tussenkomst." Daarnaast ondersteunt het fonds het stamcelonderzoek via het Stamcelinstituut van de KU Leuven (SCIL). Daar wil men de ervaring die is opgebouwd met het succesvolle gebruik van stamcellen bij hematopatiënten, ook uitbreiden naar de behandeling van neurologische ziekten (Parkinson, Alzheimer), leverfalen, hartfalen en gewrichtsaandoeningen. De mogelijke klinische toepassingen zijn talrijk, maar eerst moet nog verder fundamenteel onderzoek verricht worden.