...

Sinds 2020 geldt er al een verbod op directe sponsoring, maar indirecte sponsoring kon nog steeds. Bij directe sponsoring komt het bedrijf deels of volledig tussen in de deelnamekosten (de kosten voor de reis, voor het verblijf en voor de inschrijving voor het evenement zelf) van een individuele zorgverlener aan een congres dat door derden wordt georganiseerd. Bij indirecte sponsoring sponsort het bedrijf een zorginstelling (bijv. ziekenhuis) of wetenschappelijke vereniging, die dan kiest welke zorgverlener ze afvaardigt naar het congres. Volgens beMedTech-directeur Marnix Denys kwam indirecte sponsoring in de praktijk echter neer op directe sponsoring. Op het platform beTransparent.be dienen farmaceutische en medische hulpmiddelenbedrijven immers verplicht te registreren welke premies en voordelen zij rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen. "Op die manier weet een zorgverlener zeer goed welk bedrijf zijn of haar reis en verblijf betaalt". Volgens Denys kan sponsoring de objectieve keuze voor een medisch hulpmiddel onder druk zetten. Bedrijven vergoeden de kosten van zorgverleners om deel te nemen aan congressen, en diezelfde zorgverleners beslissen welke medische hulpmiddelen ze gebruiken. Dat zorgt voor een soort afhankelijkheid die onvermijdelijk een risico op beïnvloeding met zich meebrengt, zo staat in het persbericht dat beMedTech hierover verspreidde. Met het volledige verbod wil beMedTech naar eigen zeggen verzekeren dat als een zorgverlener kiest voor een medisch hulpmiddel van een van de beMedTech-leden, dat op basis van "100% objectieve criteria" gebeurt zoals de klinische meerwaarde, de betrouwbaarheid en de gezondheidseconomische waarde van het hulpmiddel. De uitbreiding van de ban van directe naar indirecte sponsoring geldt voor alle circa 200 bedrijven die lid zijn van de beMedTech. Samen zijn ze goed voor 80% van de betrokken markt in België.