...

Professor Devroey stuurde begin deze week een voorzichtig optimistische tweet de wereld in: volgens de cijfers van Sciensano daalt het percentage positieve tests op het totale aantal een beetje. "Omdat we weer selectiever testen, zou je juist verwachten dat ze gaan stijgen. Mensen moeten hoop kunnen koesteren. Ze moeten daar ook redenen voor kunnen hebben. Vandaar dat ik, wanneer ik een lichtpuntje meen te ontwaren, dat signaleer. Vooral als je bij de bevolking een gedragsverandering wil bewerkstelligen, moet je daar ook een positieve uitkomst kunnen aan verbinden." Die gedragsverandering is voor Devroey een belangrijk knelpunt. Het beleidsniveau moet dit aanpakken. "Belgen zijn raar. Als ze horen dat de lockdown maandag ingaat, dat de situatie precair is, blijven ze niet in het weekend al thuis - zoals je dat bijvoorbeeld in Duitsland zou zien - maar gaan ze nog massaal winkelen. Terwijl dit virus elke kans grijpt die het krijgt om tussen personen over te springen." "Er zijn veel redenen waarom het misloopt. Maar een van de voornaamste is toch dat we als Belgen altijd proberen de regels te omzeilen. We zoeken steeds het achterpoortje. We doen dat met onze belastingen, in het verkeer,... maar met dit virus kost het ons wel veel levens. De gedragspsychologen zijn er ook wel al zeven maanden mee bezig. Maar ik hoop toch dat er nog iemand komt met een lumineus idee. Hoe kunnen we nog dat deel van de bevolking dat er zijn laars aan lapt, toch doen begrijpen dat ook hun gedrag de verspreiding van het virus beïnvloedt. Misschien is het eigen risico niet zo groot, maar voor anderen in hun omgeving is het dat wel." Devroey maakt zich ook zorgen over de uitval van zorgverleners. "Nogal wat huisartsen liggen in het ziekenhuis en zijn er zelf erg aan toe. In de loop van de voorbije zeven maanden raakten veel huisartsen besmet, gelukkig zijn de meesten genezen. De huisartsen zijn natuurlijk niet alleen het slachtoffer. Je ziet hetzelfde in de ziekenhuizen, de woonzorgcentra, de thuiszorg,... We zitten bovendien in de zwaarste periode van het jaar voor de huisartsen. Het moment waarop veel patiënten langskomen voor een jaarlijkse bloedafname en tegelijk voor hun griepvaccin. Het water staat ons echt aan de lippen." "Dat de e-forms bij de huisartsen weggehaald worden, dat er een ander kanaal komt voor mensen om aan een quarantaineattest te raken,.. dat is een heel goede zaak. Zo kunnen de huisartsen zich toeleggen op de zorg voor hun patiënten. De pas aangekondigde maatregelen zouden een gunstig effect moeten hebben op de praktijk." "Op vraag van de overheid zijn we ons testcentrum aan het opschalen voor de hele eerstelijnszone Druivenstreek. Het is hartverwarmend te zien hoeveel mensen bereid zijn mee te werken. Iedereen die in de zorg werkzaam is, die ervoor gestudeerd heeft of studeert, wil zich inzetten. Heel de zorgsector vecht samen tegen het virus. We zullen pas op 16 november het testcentrum op volle capaciteit laten draaien. Maar ik denk dat het mogelijk is de reguliere zorg voort te zetten en toch het opgeschaalde testcentrum draaiende te houden." "Wanneer de ziekenhuizen de reguliere zorg niet kunnen blijven verzekeren, komt er ook meer zorg op de huisartsen af. Bij de huisartsen lukt de gewone zorg nog wel, vooral in de groepspraktijken. Wanneer in een solopraktijk de arts uitvalt, merk je een grote solidariteit van de collega's van de huisartsenkring om bij te springen, om de patiënten op te vangen. Het lukt maar het heeft een prijs. De huisartsen werken lange dagen, ze offeren veel weekends op. Het lukt dankzij hun grote bereidwilligheid." "Er komt misschien een moment waarop de ziekenhuizen overvol liggen. De wetenschappelijke en academische huisartsenwereld moet zich er samen met virologen over buigen of het niet mogelijk is meer zieke patiënten thuis op te vangen. Kunnen we mensen die bijvoorbeeld desaturatie beginnen te vertonen niet in de eerste lijn medicamenteus behandelen. Er zijn hoopgevende studies, bijvoorbeeld over dexamethason en acetylcysteïne. Maar we hebben geen richtlijnen om dat op korte termijn te implementeren. Het is een complexe materie, we moeten er de komende dagen misschien over samen komen."De Vlaamse overheid richt geen schakelzorgcentra meer op al reserveert ze wel bedden voor covidpatiënten in onder andere de revalidatiecentra. "Misschien besluit ze een van de komende dagen om toch hotelbedden op te vorderen of zo, ik weet het niet. Maar een alternatieve oplossing is om een behandelingsstrategie uit te werken om meer patiënten in de eerste lijn op te vangen. Al moet je er dus wel rekening mee houden dat de huisartsen al zwaar belast zijn, en dat er heel wat uitval is in de thuisverpleegkunde." "Er zijn helaas ook nogal wat dode collega's te betreuren." Voor professor Devroey kwam het overlijden van prof. dr. Jan Vandevoorde aan als een zware klap. Maar hij heeft afgesproken met de familie daar niet veel over te zeggen. "Jan was een gewaardeerde collega. Zijn expertise in wetenschappelijk denken en besliskunde werd geprezen door de collega's in het ziekenhuis en in andere academische centra. Maar ons verlies verdwijnt in het niets bij dat van zijn familie, van zijn directe collega's in Merchtem. Het rouwproces zal tijd eisen."