...

De Oeso maakte een momentopname van het Belgische gezondheidsbeleid. Hoe staat het met de gezondheid van onze bevolking? Hoe werkt onze gezondheidszorg? Welke maatregelen ontplooit de overheid? Voor elk land van de Europese Unie maakte het een dergelijk profiel. Belangrijke vraag: hoe positioneert ons land zich in dat geheel? De beste gezondheidszorg van de wereld? Het vraagt meer dan enige nuance. Vooral in vergelijking met onze buurlanden moeten we soms nog een tandje bijsteken. Het rapport brengt de sterke punten in kaart waarop we moeten voortbouwen, en de zwakke punten die we moeten inhalen.