...

Het Belgian Parkinson Congress vindt plaats op 20 maart in Brussel. Het centrale thema is vroegtijdige detectie in het kader van het 'EplC Parkinson Care Sentinel Network'.Het congres is gericht op huisartsen, specialisten, apothekers, paramedici in de breedste betekenis van het woord, en patiëntenverenigingen. Het vindt plaats in het kader van de 'Brain Awareness Week' van de Dana Foundation, met de steun van de Belgian Brain Council, het gemeenschappelijk Belgisch platform van wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen betrokken bij hersenaandoeningen. Het congres krijgt de steun van Orpea.