...

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelde vorige week zijn beleidsnota voor. Het heet daarin dat "een sterke en goed gestructureerde eerste lijn de ruggengraat van een modern en performant gezondheidssysteem vormt. De eerste lijn moet als bewaker en coach van ons systeem verder worden ondersteund." De Vooruit-excellentie wil de supraregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken wettelijk verankeren en concreet realiseren via programmatie of Riziv-conventies. De zorgopdrachten moeder-kind, zorg voor ouderen en spoedeisende hulp zijn prioritair. Communautair vuurwerk is de contingentering. Uiterlijk tegen eind januari komt er in samenspraak met de deelstaten een responsabiliseringssysteem om de federale quota te laten respecteren. Nog dit jaar zou een interfederaal orgaan een optimale planning van het medisch aanbod uitwerken. Lukt dat, dan wordt de ondergrens van het quotum voor de Franstaligen aangepast naar 550. Tot slot is er de pandemie. Het beleid trekt lessen uit de crisis en wil voorbereid zijn in alle domeinen waar zich risico's voor de gezondheid kunnen voordoen.