...

Zoals we vorige week meldden (AK 2677) maakt de commissie artsen-ziekenfondsen twee miljoen vrij voor een betere vergoeding van het raadplegingshonorarium bij de pneumoloog. Ook de vergoeding voor het consult aan het ziekenhuisbed (1,7 miljoen) stijgt. Beide projecten kunnen volgens het ASGB/Kartel nog deze zomer uitgevoerd worden. Het volstaat de sleutelletter aan te passen. Het syndicaat klopt zich alvast op de borst: het zijn twee realisatie waarop zij hebben aangedrongen. En dat geldt volgens een persmededeling van het Kartel ook voor een derde goedgekeurd voorstel namelijk de verlenging van het hoogste toezichthonorarium geriatrie van vijf naar zes dagen (3,8 miljoen). Dit realiseren vergt meer tijd omdat hiervoor een KB nodig is. Met andere woorden, zo luidt het, "het Kartel is bezig zijn behoeftenfiches te realiseren."