...

Deze zeven geneeskundestudenten ontvingen afgelopen weekend een eredoctoraat aan de universiteit van Edinburgh in Schotland. Ze deden dat als plaatsvervangers voor de zogenaamde 'Edinburgh Seven', die in 1869 tot de eerste vrouwelijke studenten hoorden aan een Britse universiteit. Afstuderen als arts kon het zevental nooit omdat ze heel wat tegenwind kregen van professoren en mannelijke medestudenten. 150 jaar later krijgen ze alsnog hun 'doktersdiploma'.