...

Volgens driekwart van de bevraagde organisaties ervaart hun personeel stress door de woon-werkverplaatsing. Werknemers gaan daarom steeds meer belang hechten aan mobiliteitsoplossingen op maat. Daarom plaatst 38% van de bevraagde organisaties mobiliteit hoog op de agenda, en zegt 46% bijkomende inspanningen te doen bovenop de wettelijke verplichtingen.Opvallend is dat 82% van de organisaties inzet op duurzame alternatieven voor hun werknemers. Het gaat hierbij vooral om het aanmoedigen van het gebruik van de fiets door middel van fietsleasing, een fietsvergoeding en de plaatsing van fietsenstalling en douches. Ook het gebruik van het openbaar vervoer wordt aangemoedigd. Een derde van de bedrijven stimuleert ook gemeenschappelijk vervoer via carpooling of het inleggen van een bedrijfsbus.In een derde van de organisaties werd ook een mobiliteitscoördinator aangesteld om het mobiliteitsbeleid in goede banen te leiden. De helft van de bedrijven organiseert interne acties om het personeel te sensibiliseren.Ruim de helft van de bevraagde organisaties geeft aan binnen de drie jaar een mobiliteitsbudget te willen introduceren. Werknemers kunnen hiermee hun bedrijfswagen inleveren en omzetten in een jaarlijks budget, waarmee ze zelf hun vervoersmiddelen kiezen en financieren.Een opvallende tendens is de vergroening van het wagenpark van de meeste organisaties. 70 procent van de bedrijven biedt alternatieven voor diesel en benzine aan, zoals elektrische wagens, hybride wagens, CNG- of LPG-wagens.De helft van de organisaties beloont een duurzame wagenkeuze door het toekennen van een financieel voordeel. Tegen 2021 wil een op vijf organisaties de CO2-uitstoot terugbrengen naar 100g/km. Tegen 2024 wenst 34% zelfs over te schakelen op een volledig elektrische vloot.