...

Na maandenlang aandringen mogen zeven grote Vlaamse bedrijven eindelijk deel uitmaken van de vaccinatiecampagne en ook zelf boosterdosissen plaatsen. Het inschakelen van bedrijfsartsen zou wel eens de voorbode kunnen zijn van een vernieuwde invulling van bedrijfsgeneeskunde.Er zijn voor arbeidsartsen nog wel thema's waar maatschappelijke belangen samenvallen met die van ondernemingen: de rode cijfers rond mentale belasting, de uitdagende combinatie van werk en privé, onze achterstand in preventie en vooral het half miljoen langdurige zieken in ons land. Arbeidsgeneeskundige diensten zullen zich moeten reppen om mee te zijn. Niet zelden botsen voorstellen om arbeidsartsen in te schakelen in een proactief gezondheidsbeleid op de federale gremia. De uitdagingen zijn echter te groot. Ondernemingen en arbeidsartsen kunnen best gaan voor een vernieuwde invulling van bedrijfsgeneeskunde waarin resultaatgericht wordt samengewerkt aan preventie, gezondheid en welzijn op het werk.