...

Om die verjaardag te vieren, organiseerde het BCFI een symposium over 'toekomstige uitdagingen binnen de farmacotherapeutische informatie voor zorgverleners'. Met andere woorden, de kern van zijn missie. Het centrum had zich geen beter geschenk kunnen wensen dan officieel geaccrediteerd te worden door het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) als producent van informatiebronnen die evidence-based-practice (EBP) zijn. Als gevolg daarvan worden het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en de Folia Pharmacotherapeutica erkend als betrouwbare, hoogwaardige wetenschappelijke en op bewijsmateriaal gebaseerde informatiebronnen. Xavier De Cuyper, topman van het FAGG, benadrukte de meerwaarde van de samenwerking tussen het Geneesmiddelenagentschap en het BCFI. En die stoelt niet alleen op het feit dat het FAGG het centrum huisvest. "De nauwe samenwerking tussen het FAGG en het BCFI steunt op gedeelde visies om het correcte, doeltreffende en veilige gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Ik ben er trots op te zien wat het BCFI is geworden en trots op de erkenning als referentiebron voor onafhankelijke informatie voor zorgverleners." Het BCFI en het agentschap hebben een gemeenschappelijk doel: de verspreiding van objectieve en relevante informatie, gericht op verschillende doelgroepen, voor alle geneesmiddelen, zowel voor menselijk als voor diergeneeskundig gebruik. Naast het platform Farmaka, de geneesmiddelenbewaking, de Authentic Medicines Source SAM,... droomt De Cuyper luidop van andere mogelijke samenwerkingen: "Het agentschap zou bijvoorbeeld, in het kader van zijn meerjarenplan aangaande patiënteninformatie, verder willen gaan met het opzetten van een online tool over geneesmiddelen en waarom niet ook over gezondheidsproducten in het algemeen." "Daarom blijven wij het BCFI financieel en logistiek steunen, wat soms wel tot discussies leidt over de onafhankelijkheid ervan. Onze steun aan het BCFI is nooit een belemmering geweest voor zijn redactionele onafhankelijkheid en zal dat ook nooit zijn", garandeert Xavier De Cuyper. "De sector van de geneesmiddelen evolueert voortdurend en dankzij het internet is de toegang tot informatie nog nooit zo gemakkelijk en snel geweest. Maar het is een uitdaging, zoals we tijdens de pandemie opnieuw hebben gezien. Het is van groot belang om onze communicatieactiviteiten te coördineren en onze informatie snel en gemakkelijk beschikbaar te maken."