...

Even terug in de tijd. "Het BCFI werd in 1971 als vzw opgericht met als doel: het verzekeren van de continue vorming en het op peil houden van de kennis in het domein van de farmacotherapie voor artsen, apothekers en tandartsen", lezen we op de website. "De werking van het BCFI wordt sinds zijn officiële erkenning uitsluitend gesubsidieerd door de overheid, in hoofdzaak via een jaarlijkse toelage vanwege het Fagg. Ondanks deze financiering is de redactionele vrijheid in de publicaties van het BCFI gegarandeerd. Er is ook subsidiëring van het Riziv voor onze opdracht binnen de authentieke bron geneesmiddelen." "Dat is in een notendop tot nog toe nog steeds onze missie en visie", zegt prof. Ulens. "Het BCFI heeft als doelstelling om alle artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers bijgeschoold te houden over de nieuwste ontwikkelingen in de farmawereld. Dank zij de maandelijkse Folia Pharmacotherapeutica houden wij hen op de hoogte van bepaalde geneesmiddelen die van de markt verdwijnen, of van nieuwe producten die erbij komen." "Daarnaast zetten we ook sterk in op opleiding, onder meer aan de hand van het e-learningplatform Auditorium, terug te vinden op onze website. Daar kan je sessies volgen over bijvoorbeeld het verantwoord gebruik van antibiotica; of het langdurig gebruik van protonpompinhibitoren en de manier waarmee artsen en apothekers daarmee moeten omgaan, onder meer aangaande de afbouw ervan." Prof. Ulens maakt sinds 2019 deel uit van de raad van bestuur van het BCFI. "Mijn voorganger Gert Laekeman ging toen met emeritaat en legde ook zijn taken bij het BCFI neer. Hij heeft mij dan voorgedragen als zijn opvolger om de KU Leuven te vertegenwoordigen in het bestuur." Toen recent de vraag kwam om het voorzitterschap waar te nemen, moest prof. Ulens niet lang twijfelen. "Het was voor mij redelijk voor de hand liggend dat ik die opdracht zou aanvaarden." Hij staaft zijn overtuiging door het befaamde groene boekje - het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium - boven te halen. "Dat heb ik altijd bij de hand, ik zoek er dagelijks dingen in op, en ik maak er ook veel gebruik van in mijn lessen farmacologie, vooral dan de informatie die in de inleiding staat. Ik ben altijd al een supporter geweest van het BCFI, en vooral van het groene boekje", lacht hij. Het exemplaar dat prof. Ulens ter hand neemt, is overigens de laatste editie die nog op papier zal verschijnen. "Vanaf volgend jaar wordt het repertorium niet langer gedrukt. Met het geld dat we zo uitsparen, willen we verder inzetten op digitalisering. Nu is de online versie beperkt tot een zoekfunctie op de actieve stof of op de merknaam. We streven op zijn minst naar een website die eerder aanleunt bij het Nederlands farmacotherapeutisch kompas, waarin je kan zoeken naar geneesmiddelengroepen of op aandoening, zoals het boekje nu is opgevat." Daarnaast is het plan om ook een waardig alternatief op de smartphone uit te bouwen. "Zo'n app is er al, maar die willen we verder verbeteren, zodat die een volwaardige vervanger wordt van het boekje." Prof. Ulens: "Zelf heb ik een dubbel gevoel bij die evolutie, net als meerdere vrienden en collega's. Het is voor ons een gewoonte om het boekje letterlijk in de jaszak te stoppen en het steeds bij de hand te hebben, zodat je, ook zonder internetverbinding, meteen vindt wat je zoekt. Misschien moeten we naar een compromis waarbij het boekje wel nog op vraag in de gedrukte versie kan bezorgd worden? Want ik kan me voorstellen dat jongere collega's toch eerder te vinden zijn voor een digitale versie." Buiten zijn mandaat bij het BCFI, leidt prof. Chris Ulens een eigen onderzoeksgroep aan de KU Leuven. "Daar spendeer ik het overgrote deel van mijn tijd aan, naast het doceren van de cursus farmacologie", vertelt hij. "Ik leg me al jaren heel intensief toe op de farmacologie van ligand-geactiveerde ionenkanalen, wat een belangrijk doelwit is voor bijvoorbeeld benzodiazepines. We onderzoeken vooral één techniek, waarmee je de driedimensionele structuur van een eiwit kan blootleggen. Qua farmacologie is dat heel interessant, omdat je letterlijk ziet hoe een geneesmiddel past op een receptor - zoals een sleutel op een slot, zeg maar. Samengevat kan je zeggen dat het gaat om structurele farmacologie: de werking van geneesmiddelen beter begrijpen aan de hand van de driedimensionele structuur van een receptor." In 2014 sleepte prof. Ulens overigens de Galenusprijs voor farmacologie in de wacht met zijn onderzoek. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het BCFI wordt er op 7 juni een symposium georganiseerd. "Daar komen de actieplannen en toekomstige initiatieven aan bod. We zetten er ook prof. Marc Bogaert, vele jaren de drijvende kracht achter het BCFI, in de bloemetjes." Meer details over het programma worden binnenkort bekendgemaakt.