...

Een goede medische dienstverlening waarbij de belangen van de patiënt centraal staan, daar moeten goede deontologische regels mee voor zorgen, is het uitgangspunt. In haar doctoraat stelt Coralie Herijgers de vraag of een beroepscodificatie van deontologische regels wel voldoende garanties biedt op goede zorg. Daarnaast gaat ze na hoe de rechtmatigheid, de coherentie, de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de deontologische regels gegarandeerd kunnen worden. Als afsluiter volgt de formulering van een voorstel tot een basiscode voor medische deontologie. Het doctoraat is praktisch hanteerbaar en dient zich bovendien aan als een naslagwerk, benadrukken de promotoren Filip Dewallens, Kristof Van Assche en Thierry Vansweevelt. Tegelijk zetten ze Coralie Herijgers ook in de bloemetjes: zij heeft zich ontpopt tot dé experte in medische deontologie. En die expertise rijkt ook buiten onze landsgrenzen, zoals blijkt uit de talrijke lezingen die ze al gaf op internationale congressen. De auteur is momenteel aan de slag als gezondheidsjuriste bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.