...

In het dagelijkse werken met kinderen is het belangrijk om aandachtig te zijn voor hun ouders. Het is bijzonder hoe je als arts mee zorgt voor de mensen rondom je kleine patiënten. Het gebeurt vaak vanzelfsprekend en bijna onbewust. Even luisteren naar hoe de ouders het stellen bijvoorbeeld, is indirect ook zorgen voor hun kind(eren). Op deze manier ondersteun je echter mee de band die tussen ouder en kind groeit, wat ook een belangrijk deel uitmaakt van de psychische zorg voor de kleinsten in onze samenleving.