...

De aanwezigheid van huisdieren is een traditie in het Witte Huis. Chroniqueurs kunnen vanuit het blote hoofd de naam opsommen van honden en katten die samen met de recentste presidenten naar Washington kwamen. De enige uitzondering is Donald Trump, die samen met zijn vrouw Melania naar alle uiterlijke schijn een kil gezinnetje vormt. De arme drommel van een Trump krijgt nog maar eens een slecht rapport. Met een aantal referenties uit de wetenschappelijke literatuur houdt het artikel in The Conversation de beschuldiging van bevooroordeeld hondenfavoritisme ver van zich af. Wie erop doorklikt, neemt kennis van boeiend onderzoek over alles wat honden ons voor goeds te bieden hebben. De opsomming begint met een aantal klassieke gegevens, die al genoegzaam bekend waren: in aanwezigheid van honden hebben mensen minder stress, lagere cortisolwaarden in het bloed en een lagere bloeddruk. Ze voelen zich gelukkiger en zijn minder vaak depressief of eenzaam.Nieuwer is dit: een groeiend aantal gegevens toont aan dat zich ook op de werkvloer positieve effecten laten voelen. In het rijtje staan een hoger gevoel van betrokkenheid bij het werk, minder verschuivingen in het personeelsbestand, meer voldoening, collegialiteit en communicatie in de samenwerking. Vandaar dat honden tegenwoordig meer en meer worden toegelaten in werkplaatsen, voor zover die momenteel bevolkt zijn. Het blijft niet bij een één-op-één- interactie tussen mens en dier. Honden versterken ook het sociale functioneren onder mensen. Eén van de mooie experimenten waarnaar het artikel in The Conversation verwijst, brengt acteurs in beeld in verschillende situaties: eentje (man of vrouw) bedelt op straat om geld, een andere laat 'per ongeluk' muntjes op de grond vallen. Als beide acteurs de situatie overdoen in gezelschap van een hond, verzamelt de eerste een groter bedrag, en krijgt de tweede meer hulp van voorbijgangers om zijn muntjes op te rapen. Een derde acteur flirt met vrouwen op straat en vraagt uiteindelijk hun telefoonnummer. Ook hier weer loopt het vlotter als de man een hond bij zich heeft. In een andere studie begeeft een mannelijke acteur zich in een aantal situaties waarbij sociale interactie belangrijk is. Hij gaat ofwel netjes, ofwel slordig gekleed, en heeft al dan niet een hond mee. Resultaat? Met de propere outfit oogst hij significant meer sociale contacten dan met de schlemielige plunje, maar het effect van de kleding is kleiner dan dat van het al dan niet aanwezig zijn van de hond. Psychologe Ellen Furlong concludeert in haar artikel op de site van The Conversation dat het werk van pas ingezworen president Joe Biden wel zou kunnen varen bij de aanwezigheid van de twee Duitse Herders. Ze zullen immers zijn stress doen afnemen, terwijl stress een slechte raadgever is. We helpen het Ellen Furlong hopen, maar gegevensverzameling hierover in het ovale kantoor zit er momenteel niet in.