...

Een werkgroep van de artsensyndicaten met de ziekenfondsen onderzoekt de automatische verlenging van het GMD. Een definitieve regeling komt er pas in 2021 - dan zal ook het elektronisch dossier voor alle artsen verplicht zijn. Maar een voorstel van de ziekenfondsen kan al eerder zijn intrede doen voor die artsen die al zijn overgeschakeld op het eGMD.De drie artsensyndicaten willen dat het GMD twee keer per jaar wordt uitbetaald. De ziekenfondsen maken tegen eind december voor elke huisarts een lijst van de patiënten op die bij hem een GMD hebben. De uitbetaling van de helft van het GMD-honorarium gebeurt dan half januari in het jaar daarop. Eind juni van dat jaar volgt een nieuwe lijst, en uitbetaling van de andere helft van het honorarium zou dan half juli gebeuren.Het voorstel van de syndicaten houdt ook in dat de rechten van de GMD-houdend huisarts even lang blijven gelden als die van de patiënt. Dat betekent dat in het tweede jaar (jaar X+2) na het afsluiten van het GMD de arts nog recht heeft op het honorarium, ook wanneer er ondertussen geen contact meer is geweest. Pas in het derde jaar (X+3) na het openen van het GMD moet er minstens één contact plaatsvinden.In het voorstel van de ziekenfondsen heeft de arts nog recht op het GMD-honorarium in het jaar X+1, maar in het jaar X+2 moet er een consult plaatsvinden.Het grootste bezwaar van de ziekenfondsen tegen het voorstel van de artsen is praktisch: het vraagt een grondige aanpassing van hun informaticasystemen. Dat kan ten vroegste tegen 2021 klaar zijn. Het voorstel van de ziekenfondsen kan al volgend jaar in voege gaan.Op de Nationale Commissie van maandag 20 mei is overeengekomen dat de ziekenfondsen nagaan of hun voorstel tegen 2020 kan worden gerealiseerd, en dat van de artsen tegen 2021. Om volgend jaar van de automatische verlenging te kunnen gebruik maken, moet de arts dit jaar wel al het GMD regelen via het systeem van MyCarenet.