...

Het gaat om een systeem op vrijwillige basis: de patiënt bepaalt zelf of de arts het attest digitaal naar de werkgever of het ziekenfonds stuurt, of liever zelf een papieren document bezorgt.Gaat het om werknemers, dan kan de arts al vanaf de eerste dag het attest digitaal verzenden. Voor zelfstandigen blijft de digitale verzending in eerste instantie beperkt tot attesten voor een periode langer dan 14 dagen, voor verlengingen of voor herval. "Dit voorstel betekent een aanzienlijke vooruitgang voor de zelfstandigen, die nu zelf hun werkonbekwaamheid niet langer moeten aangeven", zegt David Clarinval, federaal minister bevoegd voor zelfstandigen. "Ze besparen zo kostbare tijd en zijn er tegelijkertijd zeker van dat alle administratieve procedures gerespecteerd worden. Dit is ook een belangrijke stap in de digitalisering van de gegevensuitwisseling, die in de toekomst nog kan worden uitgebreid." Of de artsen zelf op deze bijkomende administratieve belasting zitten te wachten, blijft wel de vraag.