...

Op donderdagavond 23 maart organiseert het ASGB naar goede gewoonte een startersdag, een infodag voor artsen die aan het begin van hun carrière staan. De infoavond begint met een algemeen deel. Komen aan bod: de overgang van sui generis- naar zelfstandigenstatuut: vanaf wanneer kan een vennootschap interessant zijn?; Associaties: welke samenwerkingsvormen zijn er en wat zijn hun voor- en nadelen? En fouten/schade, de beroepsaansprakelijkheid. Nadien scheiden de wegen van huisartsen en specialisten. Huisartsen leren hoe ze de juiste praktijkvorm kunnen kiezen en financiële ondersteuning daarvoor kunnen krijgen. Ze krijgen ook informatie over welke informatica en software je in je praktijk nodig hebt. Jonge specialisten krijgen op hun beurt meer inzicht in de verhouding tussen medische raden, beheerders, netwerken enz. Ook enkele prangende topics uit de nomenclatuur zullen aan bod komen. Tussen het algemene en gerichte deel wordt een walking dinner voorzien.