...

Het akkoord bevat voor een kleine 50 miljoen herwaarderingen en nieuwigheden. Maar dat geld moet uit de indexmassa worden gehaald. Artsen leveren een kwart in op de indexering van de honoraria om het automatisch verlengde eGMD, het hogere sociaal statuut voor haio's en aso's, de verhoging van de toezichts-honoraria bij chemotherapie in het dagziekenhuis, een opwaardering van de kindergeneeskunde - in het geheel een 20-tal maatregelen (veelal 'herwaarderingen') mogelijk te maken.Met name technische prestaties krijgen een lagere index. De klinische biologie staat een groot stuk index af - en bij de medische beeldvorming blijft die soms zelfs op nul staan. De zogezegde 'intellectuele akten' kregen wel een volledige index van 1,95%: consultaties en bezoeken, de toezichtshonoraria, het MOC, genetic counseling,....De traditionele artsensyndicaten zeggen beiden dat ze, gezien de omstandigheden, nog een goede deal hebben bereikt. ASGB/Kartel is voorstander van een gedifferentieerde index. Het ziet daarin een middel om belangrijke verschillen in de honorering van verschillende specialismen weg te werken. Maar ook de BVAS is het ermee eens om een stuk van de index te investeren om nieuwe zaken te realiseren of ongelijkheden weg te werken.De inlevering op de index doet pijn, geeft dr. Marc Moens grif toe. Meer technische verrichtingen krijgen in 2020 maar een index van 1,25 % - in een aantal gevallen nog minder of helemaal niets. "Maar men mag niet vergeten dat met deze honoraria vaak personeel moet worden betaald. En lonen zijn wel geïndexeerd." De BVAS stelde op voorhand dat maar een kwart tot een derde van de indexmassa naar andere zaken mocht gaan. "Uiteindelijk is driekwart toch naar een indexering van honoraria gegaan - en daar zijn we ook tevreden over", stelt Moens.Van de 49 miljoen uit de index die naar andere maatregelen gaat, gaat 22,5 miljoen naar het eGMD. Ook Domus Medica claimt dat het met dit akkoord nogal wat voor de huisartsen uit de brand heeft gesleept.