...

De Artsensyndicaten dreigen veel geld te verliezen. Een belangrijk deel van hun inkomen komt uit de 54 euro die ze krijgen per op hen uitgebrachte stem bij de medische verkiezingen. Maar in 2018 lag de opkomst bijzonder laag. De Bvas alleen dreigt circa 174.000 euro te verliezen.Het KB dat jaarlijks het bedrag moet vaststellen heeft Riziv-baas Jo De Cock op vraag van de syndicaten tegengehouden. De voorzitters van de drie syndicaten mogen binnenkort bij de minister van Volksgezondheid hun zaak gaan bepleiten. Maar er is niet veel hoop dat ze Maggie De Block op andere ideeën zullen kunnen brengen.Dat dreigt voor onze organisatie pijnlijke gevolgen te hebben, vertelt dokter Moens, en het brengt de verdediging van artsenbelangen in gevaar. Hij is er ook van overtuigd dat de fouten met de elektronische stemprocedure en de artsonvriendelijke manier waarop ongeldig verklaarde stemmen opnieuw mochten worden uitgebracht, zijn syndicaat toch wel enkele honderden stemmen heeft gekost.