Artsenkrant

cover Artsenkrant

Lees nr. 09 | 28 februari 2020

Web weergave

Eind vorig jaar ging navelstrengbloedbank CryoSave failliet. De belofte die ze met veel branie aankondigden, dat de eigen stamcellen uit navelstrengbloed de absolute remedie zouden zijn voor hematologische aandoeningen die men later zou ontwikkelen, bleek op drijfzand te zijn gebouwd.

ACTUEEL

PSYCHIATRIE In België zouden minder dan twee op vijf mensen met psychische stoornissen een adequate behandeling krijgen. Vermoedelijk vallen de meest kwetsbaren uit de boot 'Zouden' want helaas ontbreekt het vaak aan gegevens om een goed gezondheidsbeleid te voeren.

ACTUEEL

We zijn het noorden kwijt. Dat is de vaststelling van VBS-voorzitter Jean-Luc Demeere. In 2019 zat België een heel jaar zonder eigenlijke regering, terwijl problemen zich zich blijven opstapelen.

ACTUEEL

De mening en ervaring van de patiënten in kaart brengen en hen de mogelijkheid bieden om sterke en zwakkere punten van het ziekenhuis rechtstreeks te delen met het management, zodat de zorgverlening verder verbetert en beter afgestemd wordt op de patiënten. Dat is kort samengevat de essentie van de patiëntenpanels die het AZ Rivierenland sinds 2017 organiseert.

ACTUEEL

VERVOLG BLZ. 1 Toen eind vorig jaar de private navelstrengbloedbank CryoSave haar nakend failliet zag aankomen, besloot ze inderhaast de stalen over te maken aan FamiCord, een stamcelbloedbank in Warschau.

ACTUEEL

PHARMA EXECUTIVE CLUB Didier Delval, algemeen directeur van het Centre hospitalier de Wallonie Picarde (CHwapi), werd uitgenodigd door de Pharma Executive Club om een uiteenzetting te houden over de werking en de uitdagingen van de Belgische ziekenhuissector. Een excellente gelegenheid om bruggen te slaan tussen twee innoverende sectoren die elkaar beter zouden moeten leren kennen.

ACTUEEL

E-HEALTH Domus Medica, Kartel en de Waalse en Brusselse federaties van huisartsenkringen dringen erop aan dat de overheid alleen nog nieuwe initiatieven neemt voor e-health in overleg met de artsen. De digitalisering moet niet onder dwang plaatsvinden.

ACTUEEL

Het ziet ernaar uit dat een klein geschubd zoogdier een rol heeft gespeeld bij het uitlokken van de epidemie in China. Dat heeft te maken met de druk die mensen zetten op hun leefwereld. Het risico op zoönosen stijgt.

MEDISCH

ONCOLOGIE In een aantal landen is de incidentie van longkanker intussen hoger bij vrouwen dan bij mannen, terwijl vrouwen daar niet méér roken. Dat wijst op een grotere gevoeligheid bij vrouwen.

MEDISCH

PSYCHIATRIE Twee ogenschijnlijk tegengestelde houdingen vormen samen het beeld van de eetstoornissen die vooral adolescenten teisteren. Enerzijds, eten weigeren. Anderzijds zich compulsief volproppen, maar daarna proberen om niet aan te dikken door strenge dieetmaatregelen, sportbeoefening, geïnduceerd braken en/of het gebruik van laxantia. Telkens is de uitkomst dezelfde: toename van ziektelast en sterfterisico.

MEDISCH

ONCOLOGIE Wetenschappers uit Wales hebben een nieuw type T-lymfocyten ontdekt die een brede waaier van kankercellen zouden kunnen aanvallen en de gezonde cellen sparen. Dat is een belangrijke ontdekking, die weliswaar nog niet werd bevestigd bij de mens, maar toch uitzicht zou kunnen bieden op een universele behandeling tegen kanker.

MEDISCH

Volgens een nieuwe studie correleert een volgehouden vermagering na de leeftijd van 50 jaar met een lager risico op borstkanker. Het risico daalt naarmate er meer kilo's afgaan, maar enkel bij vrouwen die geen hormonale substitutietherapie voor de menopauze krijgen.

MEDISCH

LUCHTVERVUILING Deze studie van het Inserm is een van de eerste die erop wijzen dat luchtvervuiling, en met name fijn stof, invloed hebben op de duur van de menstruatiecyclus. Luchtvervuiling zou de folliculaire fase, de fase voor de eisprong, verlengen.

MEDISCH

CARDIOLOGIE Obesitas is een welbekende risicofactor voor hartfalen met bewaarde LVEF. Maar een prospectieve studie van dr. Sibille Lejeune en collega's toont aan dat een lage BMI een krachtige, onafhankelijke voorspellende risicofactor is voor sterfte bij de betrokken patiënten. Een dergelijke paradox interpelleert. Grondig speurwerk moet de onderliggende mechanismen blootleggen.

CONGRES

WERKHERVATTING Ieder jaar gaan 1,7 miljoen werkdagen in België 'verloren' door incidenten gerelateerd aan coronair lijden. Niet alleen voor de maatschappij maar ook voor het welzijn van de patiënt is het belangrijk dat de werkhervatting zo snel mogelijk en in optimale omstandigheden plaatsvindt. Revalidatie is een prioritaire maatregel, zoals op het BSC-congres duidelijk werd gesteld.

CONGRES

ECONOMISCH De olieprijzen kelderden en de brandstofprijzen volgden. Dit is het enige positieve gevolg van de epidemie in China. We weten nu inmiddels wel zeker dat ook de Europese economie schadelijke gevolgen zal ondervinden, terwijl het ook op onze spaarcenten zal aantikken.

PRAKTIJK

SPORT Het VASO-platform voor sportmedisch onderzoek krijgt binnenkort een stevige update. Sport- en huisartsen die al over de VASO-software beschikken, kunnen na een eenmalige workshop met die nieuwe versie aan de slag. De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) doet een oproep naar de huisartsen om zich eveneens op het systeem aan te sluiten, want er dreigt een tekort aan sportartsen om aan de vraag van het stijgend aantal sporters te voldoen.

PRAKTIJK

DEBAT Op zaterdag 21 maart nodigt de Geneeskundige Kring Dodoens zes sprekers uit in het Hotel Van der Valk Mechelen die een aantal belangrijke aspecten rondom euthanasie uiteenzetten, als inleiding op het daaropvolgende debat.

PRAKTIJK

AUTO De Jaguar E-type behoort tot de meest iconische sportwagens ever. Die werd gebouwd van 1961 tot 1974 en was met ruim 70.000 verkochte exemplaren ook een commercieel succes. Voor een opvolger was het wachten tot 2013 en de komst van de F-type. Die heeft zopas een facelift gekregen en is nog eleganter en sportiever geworden.

PRAKTIJK

Zijn naam klinkt als die van een goochelaar. En in zekere zin klopt dat ook als je kijkt naar zijn Opus Magnum, het Groninger Museum. Als een goochelaar slaagt Alessandro Mendini erin grote ego's als Michele de Lucchi, Philippe Starck en het collectief Coop Himmalb(l)au mee in bad te nemen en hun eigen vleugel van het gebouw te laten ontwerpen, terwijl hij er met zijn toverstokjes in slaagt de puzzel in elkaar te steken. Het Groninger Museum is 25 en viert dat met een speelse hommagetentoonstelling die Maestro Mendini nog zelf mocht ontwerpen, alvorens met een laatste verdwijntruc naar de hemel te vertrekken.

CULTUUR+

Landcommanderij Alden Biesen werd in 1220 opgericht door de ridders van de Duitse Orde. Zij bleven er zes eeuwen zodat de plek uitgroeide tot de hoofdzetel van de balije* Biesen en tot een van de grootste kasteeldomeinen van de Euregio.

CULTUUR+

OPERA Met de presentatie van Mozarts da Ponte-trilogie legt de Munt de lat voor zichzelf hoog. Drie meesterwerken van Mozart op een korte tijdspanne in een overkoepelende dramaturgie presenteren, dat is alvast iets waar operaliefhebbers van smullen.

CULTUUR+

Hoezee, je blijkt te slagen voor het toelatingsexamen geneeskunde. Wat nu? Aan welke universiteit schrijf jij je in? Bekijk jij de studieprogramma's van de verschillende universiteiten eens? Wil je op kot, of net niet? Zijn er vrienden die je achterna trekt? Waar kom je terecht?

OPINIE

Bij Cera Leuven ging de tentoonstelling 'Vergeten vrouwen' open voor het publiek. Meer dan 20 vrouwelijke kunstenaars reflecteren er op beeldend werk van vrouwelijke patiënten van het UPC KU Leuven, campus Kortenberg, waar 'vergeten vrouwen' sedert 1963 creatief aan de slag gaan met 'beeldende therapie'.

ACHTERKRANT