Web weergave

In het algemeen heeft een groot deel van de huisartsen (55%) een negatief tot zeer negatief beeld van de geestelijke gezondheidszorg. 27% vindt het beeld (zeer) positief. Sowieso zijn huisartsen vragende partij voor een goede relatie met de sector.

ACTUEEL

Het huisartsentekort is niet uit de actualiteit weg te branden. Maar er is ook goed nieuws. De volgende jaren wordt de instroom van nieuwe huisartsen groter dan de uitstroom. Dat blijkt uit simulaties van het ICHO.

ACTUEEL

Het College Genetica en Zeldzame Ziekten heeft de overheid zopas een memorandum met tien beleidsvoorstellen voorgelegd. "Sinds publicatie van het Belgisch Plan Zeldzame Ziekten in 2013 is de context immers grondig veranderd", zegt prof. Elfride De Baere, geneticus en voorzitter van het College Genetica en Zeldzame Ziekten.

ACTUEEL

Meer dan 300 pogingen ondernamen ze om AI een beeld te laten creëren van een zwarte arts die een wit kind inent. Zonder succes. "Artificiële intelligentie kan stereotypes en machtsverschillen bestendigen", zeggen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

ACTUEEL

De coronapandemie, uitgebroken in China in december 2019, verspreidde zich razendsnel en slaat begin 2020 over naar Italië en andere Europese landen. België registreert eind februari de eerste gevallen. Om de pandemie mee te helpen bestrijden, werd topambtenaar Christiaan Decoster (nu 73) terug uit pensioen gehaald. In deze en volgende edities van Artsenkrant getuigt hij over deze turbulente periode.

ACTUEEL

"Veertig jaar had ik met de FOD geleefd, gewerkt, bijna geslapen en zeker tijdens crisissen lange dagen gemaakt. Toen men mij vroeg, zei mijn hart onmiddellijk 'ja'. Ik moest het departement mee helpen redden. Het was alle hens aan dek."

ACTUEEL

De wachtposten van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen vragen dat de invoering van de functionele samenwerkingsverbanden (FSV) wordt uitgesteld. In principe gaan de samenwerkingsverbanden op 1 januari 2025 van start.

ACTUEEL

Limbic Access, een AI-chatbot waarmee patiënten hun problemen kunnen bespreken en die kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp, maakt geestelijke gezondheidszorg toegankelijker, met name voor etnische en genderminderheden. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in Nature Medicine.

ACTUEEL

Op 9 februari vond de 22ste editie van het Valentijn Vaccinatiesymposium plaats, dat jaarlijks georganiseerd wordt door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV, UAntwerpen), en een uitgelezen ontmoetingsplek is voor alle vaccinatoren in Vlaanderen. Dit jaar werd in het bijzonder aandacht besteed aan het ontwerp van de nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling vaccinatie voor 2030.

ACTUEEL

Nieuw zijn de twee adviezen die opgesteld werden betreffende bescherming tegen RSV bij respectievelijk volwassenen en kinderen.(1,2) Tot recent bestond er geen preventieve strategie om RSV te voorkomen. Nochtans kan RSV bij ouderen of mensen met comorbiditeiten een hoge ziektelast veroorzaken.

ACTUEEL

De Galenusprijs medical devices wordt dit jaar uitgereikt tijdens de Medtech Meetup 2024 op 14 maart in Bluepoint Brussel. In totaal dingen er acht kandidaten mee naar deze prestigieuze prijs. Hieronder een voorstelling van twee van hen.

GALENUSPRIJS

Seksuele disfunctie vloeit ten dele voort uit cultureel bepaalde normatieve denkbeelden. Deze referentiescripts leggen de erotiek en de seksuele verbeelding aan banden.

DOSSIER SEKSUELE DISFUNCTIES

Bij seks heeft faalangst een negatieve weerslag op het verwerken van erotische stimuli.

DOSSIER SEKSUELE DISFUNCTIES

Ejaculatio praecox komt voor bij een niet-verwaarloosbare groep mannen. Deze stoornis is het resultaat van verschillende risicofactoren.

DOSSIER SEKSUELE DISFUNCTIES

Als de zin om seks te hebben binnen een koppel zoekraakt, is de oplossing vergelijkbaar met wat men toepast bij heel wat andere vormen van seksuele disfunctie: op naar 'een nieuwe vorm van erotiek'.

DOSSIER SEKSUELE DISFUNCTIES

Burn-out is de ziekte van onze tijd. Maar is het wel een ziekte? Prof. Christiaan Vinkers, psychiater hoogleraar aan Amsterdam UMC, schreef een kritisch boek over het fenomeen.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Zeer binnenkort wordt de euthanasiewet aangepast om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022. De huidige wet bestraft iedere schending van om het even welke wettelijke voorwaarde alsof er een doodslag zou zijn gepleegd. Volgens het Hof schendt dit de Grondwet.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Misschien bent u zelf jonge ouder of krijgt u als arts heel wat jonge ouders over de vloer in uw praktijk. Dan weet u ongetwijfeld dat ouders van jonge kinderen regelmatig stress ervaren. Daarom start het Vlaamse agentschap Opgroeien een campagne om ouders te informeren, en hulplijnen aan te reiken waaronder de arts.

PRAKTIJK

Tesla verkocht vorig jaar zo'n 1,8 miljoen auto's, ongeveer zoveel als Audi. In het vierde kwartaal steeg de omzet, in vergelijking met hetzelfde tijdsbestek in 2022, met 3 procent. De operationele winst daalde met de helft en ligt nu op het niveau van Toyota, nummer één in de autowereld.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

De informatiedoorstroming van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) naar huisartsen kent vooruitgang, maar er blijft werk aan de winkel. Dat blijkt uit de meest recente inspectieronde van Zorginspectie in de 18 CGG in Vlaanderen.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

is decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB en huisarts in Overijse. In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

ACHTERKRANT