Artsenkrant

Web weergave

Gemiddeld hangt aan de eerste accreditatie van een Vlaams ziekenhuis een prijskaartje van 655.000 euro. Niet bewezen is dat dit kosteneffectief is en dat het de patiëntuitkomst verbetert. Wel zorgt (vooral een eerste) accreditatie voor procesoptimalisatie.

ACTUEEL

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.

ACTUEEL

Het studiewerk om de herijking en de nomenclatuurhervorming voor te bereiden, kost het Riziv tussen 1 juni 2019 en 31 december 2024 10,57 miljoen euro. De centen gaan vooral richting ULB, KU Leuven, Möbius en UGent. In 2025-2026 kan daar nog 3,146 miljoen bijkomen.

ACTUEEL

Voka Health Community stelde de paper Preventie met impact - Gericht investeren in innovatie voor. Daarin benoemt 'het netwerk van Voka voor de witte economie' pijnpunten van het preventiebeleid in België en doet het aanbevelingen om gericht te investeren in preventie.

ACTUEEL

In 2022 werden bijna 3.000 gevallen van euthanasie gerapporteerd aan de Evaluatiecommissie. Het aantal meldingen blijft in stijgende lijn gaan. En er is een opvallende toename van het aantal Franstalige patiënten.

ACTUEEL

De vraag naar oogzorg wordt vanaf 1 mei duidelijk afgezonderd van de commerciële activiteiten van de opticien. Bij oogproblemen is de arts, bij voorkeur een oogarts, het eerste aanspreekpunt voor een onderzoek en niet langer de winkel van de opticien.

ACTUEEL

Een nieuw Koninklijk Besluit - 7 oktober 2022, Belgisch Staatsblad 9 februari 2023 - regelt de beroepen 'orthoptist' en 'optometrist'. Het zijn nu paramedische beroepen in de zin van de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (WUG).

ACTUEEL

Wat als je droom is om (verder) te specialiseren in het buitenland, maar je diploma er niet erkend wordt? De Vlaamse laatstejaars assistent orthopedie Manon Pigeolet bereidt een 'exceptional ability pathway' voor om in de VS aan de slag te kunnen. Een verhaal over opportuniteiten grijpen, de juiste mentors vinden, en je hart volgen.

ACTUEEL

"Mijn vader is nog onder de indruk van wat hij thuis heeft gezien en meegemaakt", zegt dochter Elena als we het gezin ontmoeten in Brasschaat. Dokter Vadym Korol (65), vice-medisch directeur van het gemeentelijk urgentieziekenhuis in Dnipro/Oekraïne, was eind januari enkele dagen op bezoek bij zijn familie. Artsenkrant nam de kans te baat om met de dokter te praten over de (medische) situatie aldaar.

ACTUEEL

Ilse Dapper was in een vorig leven intensivist in het GZA maar legt zich nu voluit toe op een andere passie: collega-artsen helpen om hun leiderschapsskills te ontwikkelen. En dat begint bij zelfleiderschap.

DOSSIER MEDISCH LEIDERSCHAP

Timemanagement is een vrij algemeen thema, dat alle werkenden en vooral zelfstandigen - en dus ook artsen - onder de knie moeten krijgen. Caroline Depuydt, diensthoofd van het Hôpital d'accueil spécialisé Fond'Roy en algemeen medisch directrice van Epsylon, het netwerk voor psychiatrische zorg in Brussel, legt uit wat timemanagement betekent voor artsen.

DOSSIER MEDISCH LEIDERSCHAP

Beginnen met verbindende communicatie kan lijken op een nieuwe taal leren, zegt psychologe Lieve Van Gool. Maar de beloning is groot. Zowel uw relatie met patiënten en collega's als uw eigen functioneren en mentaal welzijn hebben er baat bij.

DOSSIER MEDISCH LEIDERSCHAP

Een ombudsfunctie, die bemiddelt bij conflicten in ziekenhuizen, is eigenlijk een specifiek Belgisch gegeven, een voortvloeisel uit de wet over de rechten van de patiënt. Dat die bemiddelaars nuttig zijn staat buiten kijf, maar ze worden niet voldoende beschermd door de wet. Tekst en uitleg door Mathieu Vanderheyden, bemiddelaar aan het UVC Brugmann en vicevoorzitter van de Association des médiateurs en institutions de soins (Amis).

DOSSIER MEDISCH LEIDERSCHAP

In samenwerking met de Nationale Commissie en de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) stelde het Riziv samen met de FOD Volksgezondheid en het eHealth-platform een actieplan op om gegevensuitwisseling te promoten. Mickael Daubie, directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging geeft tekst en uitleg.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

45-plussers ervaren door het ouder worden soms moeilijkheden met seksualiteit. De barrière om hierover te praten is groot, maar de doelgroep is wel vragende partij om in gesprek te gaan met een zorgverlener. Dat blijkt uit onderzoek van AP Hogeschool Antwerpen en Odisee Hogeschool.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Een op de zeven jonge bestuurders reed in de voorbije maand onder invloed van drugs. Met name het gebruik van lachgas aan het stuur neemt toe. Vias vraagt daarom om een verbod op verkoop van lachgas, zoals in Nederland. Ook rijden na het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen is een zorgwekkend fenomeen.

PRAKTIJK

De voorwaarden waaronder huisartsen - in de nieuwe regeling - 800 euro kunnen aanvragen voor opleidingen gevolgd door het ondersteunend personeel van de huisartsenpraktijk, zijn toch wel iets minder gul dan oorspronkelijk meegegeven. Dat meldt het ASGB op zijn website.

PRAKTIJK

De Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth is een minder bekend maar architecturaal boeiend complex op de campus van het Brugmannziekenhuis. Dat medisch onderzoeksinstituut werd mede geconcipieerd door de gemalin van koning Albert. Tijdens het BANAD-Festival in maart kan je er uitzonderlijk een blik achter de schermen werpen.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

De Australische toppianist Kristian Bezuidenhout voelt zich helemaal in zijn sas op historische klavieren. In Antwerpen, Gent en Brugge is hij de komende weken aan het werk te zien en te horen met uiteenlopende partners en programma's.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Om het in de kunst te maken moet je in de eerste plaats talent hebben. Een portie branie kan ook helpen. Denken we maar aan Picasso of Dali. 'Let maar op, ik ga beroemd worden' zei Kees Van Dongen die het waagde vanuit zijn vissersdorp Delfshaven de stap te zetten naar het grote Parijs. Zijn woorden waren profetisch.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

"Ik heb altijd graag als ingenieur gewerkt, maar na verloop van tijd begon de vraag te knagen: ga ik dit tot aan mijn pensioen graag blijven doen? Als thesisstudent en gedurende mijn loopbaan was ik in aanraking gekomen met de geneeskunde, en dat vond ik steevast interessant. Maar ik heb pas de knop volledig omgedraaid toen ik de veertig voorbij was", vertelt de nieuwbakken huisarts Ann Raveel (52).

ACHTERKRANT