Artsenkrant

Web weergave

Een (ruime) meerderheid van het medisch korps staat achter de doelstellingen van een nomenclatuurhervorming, vooral dan achter het uitgangspunt dat hierdoor onredelijke inkomensverschillen worden weggewerkt. Frank Vandenbroucke, de architect die de herstructurering tot een goed einde moet brengen, zien ze echter niet zitten.

ACTUEEL

Heel wat artsen tonen zich voorstander van een verpleegkundige in de praktijk. De derde weg, de 'New Deal', kan blijkens deze enquête op weinig bijval rekenen. Het gros van het medisch korps zweert bij een systeem dat de prestatiebetaling benadrukt.

ACTUEEL

Drie ziekenhuisartsen op vier (74%) vinden co-governance absoluut noodzakelijk. Daarnaast is 16% van oordeel dat directie en specialisten van elk individueel ziekenhuis autonoom moeten kunnen beslissen of artsen mee-beheren of niet.

ACTUEEL

Hoeveel uren werken huisartsen en specialisten per week? De FOD Volksgezondheid heeft het laten onderzoeken. Zo kan de Planningscommissie Medisch Aanbod realistisch inschatten hoeveel nieuwe artsen er nodig zijn om collega's te vervangen die met pensioen gaan.

ACTUEEL

De Orde raadt dokters af zichzelf zorg te verstrekken. Deontologisch onaanvaardbaar is ook zichzelf verslavingsgevoelige medicatie voor chronisch gebruik voor te schrijven, zichzelf een ziekte-attest af te leveren en voor zichzelf een prestatie aan de ziekteverzekering aan te rekenen.

ACTUEEL

Groot discussiepunt op de Nationale Commissie van maandag 22 januari was - opnieuw - het verbod op de ereloonsupplementen. Specifieke punten voor huisartsen waren de beschikbaarheidshonoraria in het weekend, en het gedaalde aantal GMD's.

ACTUEEL

Het Staatsblad publiceerde op 5 februari het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2024-2025. Artsen die volledig of gedeeltelijk willen deconventioneren, kunnen dat uiterlijk tot 6 maart doen.

ACTUEEL

Wereldwijd onderwerpen landen hun gezondheidszorgstelsels regelmatig aan check-ups op basis van zorgvuldig gekozen indicatoren. Die laatste zijn doorgaans gericht op processen en input, eerder dan op de impact van het gezondheidszorgsysteem op het leven en welzijn van mensen. Met het internationaal onderzoek PaRIS wil de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deze leemte opvullen.

ACTUEEL

België erkent de beroepstitel arts-specialist in de klinische farmacologie en farmaceutische geneeskunde. In het academiejaar 2025-2026 zou een nieuwe, interuniversitaire - idealiter Nederlands- en Franstalige - Master na Master van start gaan. Gemikt wordt op vijf assistenten per jaar.

ACTUEEL

"Gewoon vermenigvuldigen wat al bestaat zal niet werken. Het is niet houdbaar om meer middelen te spenderen aan het behandelen van ziekte zonder te kijken naar de veerkracht van een gezondheidszorgsysteem."

ACTUEEL

Voor de vijfde keer heeft het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de performantie van het Belgisch gezondheidszorgsysteem onderzocht. Voor het eerst is ook de veerkracht (het vermogen van het systeem om zich te herpakken na een crisis) beoordeeld.

ACTUEEL

De Galenusprijs medical devices wordt dit jaar uitgereikt tijdens de Medtech Meetup 2024 op 14 maart in Bluepoint Brussel. In totaal dingen er acht kandidaten mee naar deze prestigieuze prijs. Hieronder een voorstelling van de eerste vier. De volgende vier komen aan bod in Artsenkrant van 23 februari.

GALENUSPRIJS

Naarmate mensen ouder worden, vertonen ze een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Onderliggend is in de eerste plaats de veroudering van het immuunsysteem of immunosenescentie, die zowel het verworven als het aangeboren immuunsysteem betreft. Doeltreffende preventie tegen infecties is daarom aangewezen.

DOSSIER GERIATRIE

Wegens een snel toenemend aantal onderzoeksgegevens komt sarcopenie steeds meer onder de aandacht. Voor dr. Jolan Dupont (dienst geriatrie, UZ Leuven) stond deze aandoening in het brandpunt van zijn doctoraatsthesis, waarop hij recentelijk promoveerde.

DOSSIER GERIATRIE

Hartfalen is een prevalent syndroom en zal in de toekomst nog frequenter voorkomen, voor een belangrijk deel door zowel steeds betere behandeling als door de vergrijzing. Ouderen hebben immers wegens hun langere levensduur verschillende risicofactoren voor hartfalen opgestapeld. Net die groep neemt het snelst toe in onze maatschappij: tegen 2060 zal het aantal 80-plussers in de Belgische bevolking verdubbelen.

DOSSIER GERIATRIE

Palliatieve zorg wordt meestal verleend in een complexe medische context en verwijst vaak naar beslissingen rond het levenseinde. Bovendien komen niet alleen lichamelijke, maar ook psychische, sociale en spirituele dimensies aan bod. Daarom mag men terecht stellen dat het één van de moeilijkste domeinen van de geneeskunde is. Is dat anders bij ouderen dan bij jongere mensen?

DOSSIER GERIATRIE

"Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om aan de zorgstrategische plannen erkenningsaanvragen te koppelen", schrijft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) in het voorwoord van 'Ziekenhuisnetwerken'.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

ASGB organiseert naar jaarlijkse gewoonte een infosessie voor haio's en aso's.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

In 2024 zou de wereld voor beleggers verder moeten opklaren. In de vorige aflevering 'beleggingstips voor 2024' behandelden we obligaties en vastgoed. Deze keer: aandelen en investeren in de eigen woning. Guy Legrand

PRAKTIJK

Op 1 februari jl. organiseerde de End-of-Life Care Research Group van de VUB een inspiratiedag over 'compassionate communities'. Dat zijn gemeenschappen waarin omgaan met het levenseinde en verlies een collectief gebeuren is.

PRAKTIJK

Anouk Buelens - Terryn is huisarts.

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Dat het nooit te laat is om een lang gekoesterde droom na te jagen, bewijst Sandra Bruylandts (51) uit Merksplas. Na een succesvolle loopbaan in de banksector, startte ze een eigen zaak en werd ze moeder van vier zonen. Maar op haar 42ste nam ze een ingrijpende beslissing.

ACHTERKRANT