Artsenkrant

Web weergave

"De nieuwe Medische Raad van de ziekenhuisnetwerken wordt een zeer belangrijk orgaan. Artsen zijn hierdoor als het ware copiloten bij het ziekenhuisbeheer. Op netwerkniveau levert de medische raad immers geen adviezen af; ze beslist mee."

ACTUEEL

RECIP-E Artsen mogen vanaf deze week geen oude geneesmiddelenvoorschriften meer gebruiken. Maar wat als ze het wel doen? Daar is warm en koud over geblazen.

ACTUEEL

Cremona Knockaert van het bedrijf SantéVet, marktleider hondenverzekeringen in Knack.

ACTUEEL

VERZEKERINGSCOMITE Frank Robben, baas van het eHealth-platform, kwam op het Verzekeringscomité van maandag 3 februari tekst en uitleg geven over de eHealth-pannes van de voorbije weken. Hij benadrukte de inspanningen die de voorbije periode werden geleverd om de business continuity te verzekeren. Die volstaan duidelijk nog niet.

ACTUEEL

"Momenteel zijn amper iets meer dan de helft van de thuiswonende leden 65-plussers van het Socialistisch ziekenfonds gevaccineerd tegen griep. De WGO stelt 75% als doelstelling. Het komt erop aan de vaccinatiegraad te verhogen door mensen te sensibiliseren en door de procedure te vereenvoudigen."

ACTUEEL

KENNISCENTRUM Een KCE-analyse bevestigt het nog eens: ziekenhuizen tellen te weinig verpleegkundigen. Dat komt de zorg niet ten goede. Om onveilige situaties weg te werken zijn er dringend een paar duizend nieuwe verpleegkundigen nodig - voor de klassieke afdelingen alleen al.

ACTUEEL

HGR OVER DSM In juni 2019 formuleerde de HGR een advies over het gebruik van de psychiatrische diagnostische classificatie in de geestelijke gezondheidszorg. Dit kwam er op voorstel van een multidisciplinaire groep van sociologen, filosofen, klinisch psychologen, psychiaters en een ervaringsdeskundige. Het verslag van deze groep (Stijn Vanheule, P. Adriaens, A. Bazan, P. Bracke, I. Devisch, J.-L. Feys, B. Froyen, S. Gerard, D. H. Nieman, J. Van Os) plaatst heel wat kritische kanttekeningen bij epistemologische (a), sociologische (b) en klinische (c) aspecten van de DSM-5, en stelt het nut ervan voor de hulpverlening in vraag.

ACTUEEL

De nomenclatuur doorlichten is een waar titanenwerk. Het gaat over 3.748 handelingen voor een totaal bedrag van bijna acht miljard - 7,931 miljard om precies te zijn. 'Intellectuele' prestaties (raadplegingen en toezicht) zijn goed voor 30%, speciale verstrekkingen voor 70%.

ACTUEEL

CARDIOLOGIE Hartfalen met bewaarde ejectiefractie is een aandoening die nog veel vragen oproept, maar cardioloog Andreas Gevaert (UZA en Universiteit Antwerpen, momenteel Jessa Ziekenhuis Hasselt) geeft in zijn doctoraatsthesis alvast een aantal antwoorden. Hiervoor kreeg hij onlangs de Jacqueline Bernheim Prijs.

MEDISCH

NO KIDDING Amerikaanser kan het niet. Democraat Bernie Sanders wil zich dit jaar opnieuw kandidaat stellen bij de verkiezingen voor het presidentschap van de VS. Naar aanleiding daarvan is zijn medisch dossier in de pers gegooid. Een sceptische cardioloog denkt dat het rapport een paar gegevens 'vergeet' te vermelden.

MEDISCH

OUDERENZORG Er wordt voortdurend nagedacht over zorgen gezondheidsstructuren die parkinsonpatiënten in hun levensloop omkaderen. Woonzorgcentra kunnen een rol spelen als overgangsstructuur.

MEDISCH

NEUROLOGIE Terwijl zorgverleners de behandeling en levenskwaliteit bij de ziekte van Parkinson proberen te optimaliseren, speuren onderzoekers verder naar een beter begrip van de pathogenese. Een Leuvens team heeft zopas een stukje van de puzzel op tafel gelegd.

MEDISCH

SLAAPAPNEU Amerikaanse vorsers hebben ontdekt dat een vermindering van de hoeveelheid vetweefsel in de tong de symptomen van slaapapneusyndroom bij zwaarlijvige patiënten vermindert. Het vermageringsdieet krijgt er des te meer betekenis bij.

MEDISCH

MANTELZORG Voor wie mantelzorg en betaalde arbeid combineert, ligt overbelasting op de loer. Het boek 'Mantelzorg en werk in balans' wil (toekomstige) professionals en mantelzorgers bewust maken van de valkuilen.

PRAKTIJK

Als u een patiënt over de vloer krijgt die werknemer is, zal die u vaak om een 'ziektebriefje' vragen. Maar wat riskeert een werknemer als die niet tijdig zo'n attest aan zijn werkgever overmaakt? Welke andere verplichtingen rusten er op een werknemer die door ziekte niet kan gaan werken?

PRAKTIJK

SYMPOSIUM 'Veilig communiceren met en tussen zorgverleners', is het thema van het iSHAREdata-symposium 2020. Dit Antwerpse avondsymposium richt zich tot een publiek van voornamelijk huisartsen, spoedartsen en apothekers.

PRAKTIJK

MOBILITEIT Vier op de 10 Belgen denkt dat er nooit volledig autonome wagens zullen rondrijden. Dat zijn er meer dan een paar jaar geleden. Vermoedelijk laat de Belg zich leiden door mediaverhalen over ongevallen waarbij autonome voertuigen betrokken zijn.

PRAKTIJK

Oh my God! Van Eyck was here, zo luidde de strijdkreet die vorig jaar in Gent werd gelanceerd als aankondiging van het stadsbrede kunstenfestival dat in het jaar 2020 zou worden georganiseerd. Ondertussen is Van Eyck present in de stad waar hij ooit zijn magnum opus, het Lam Gods, schilderde. Een indrukwekkende tentoonstelling waarin zowat de helft van de met zekerheid aan Jan Van Eyck toegeschreven werken te zien zijn, is het startsignaal van het Van Eyckjaar 2020.

CULTUUR+

GASTRO In een vroegere klompenmakerij, verscholen in het hinterland van Tielt-Winge, tussen Leuven en Diest, bevindt zich een opmerkelijke 'hidden treasure'. De ietwat enigmatische naam L'Oh verwijst zowel naar de zuiverheid van water, als naar de verwondering van de gasten die hier komen tafelen. Puur genieten van de zuivere smaken is de boodschap van Simon en Leen.

CULTUUR+

De doortocht van Wynton Marsalis en het Jazz at Lincoln Center Orchestra in BOZAR belooft een van dé jazzsensaties van het jaar te worden. Met als klap op de vuurpijl een eenmalige samenwerking met Belgiës trots op bigbandvlak, het Brussels Jazz Orchestra.

CULTUUR+

Met een benefietconcert in de Leuvense Begijnhofkerk knoopt Alfagen opnieuw aan bij een traditie een jaarlijks lenteconcert te organiseren waarin alumni centraal staan. Tijdens de editie 2020 gaat de aandacht naar het Leuvens Universitair Koor.

CULTUUR+

REEKS Vooral bekend om zijn legendarische virtuositeit, was de Italiaanse violist Niccolò Paganini ook een verwoed rokkenjager en gokker. Hij leed aan syfilis en tuberculose, waarvoor hij allerlei bekende artsen raadpleegde die hem telkens andere behandelingen voorschreven, zonder veel resultaat. Hij overleed uiteindelijk op 57-jarige leeftijd aan inwendige bloedingen.

CULTUUR+

De 64-jarige Mae Jemison is sinds deze week eredoctor aan de KU Leuven. Ze was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte, maar ze is nog zoveel meer: én wetenschapper, én bachelor in Afro-Amerikaanse studies, én arts, én astronaut, én ondernemer, én milieudeskundige, én science-leraar, én activist voor vrouwenrechten en minderheden.

ACHTERKRANT