Artsenkrant

Web weergave

Het Riziv wil een beperking invoeren op het aantal ureumtests. 4,5 miljoen euro die beter gebruikt kunnen worden, stelt klinisch bioloog Marc Moens.

ACTUEEL

Er zijn momenteel problemen met de beschikbaarheid van warfarine, en op termijn dreigen er problemen met fenprocoumon. Artsenverenigingen dringen bij de overheid aan op snelle maatregelen.

ACTUEEL

Er is in dit covidjaar meer behoefte aan psychische zorg dan ooit. Als huisarts gepaste hulp bieden of je patiënt begeleiden naar gepaste hulp is niet vanzelfsprekend. De overheid wil meer samenhang in het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg brengen, en een werkgroep aan de UGent steekt een handje toe.

ACTUEEL

Op 20 november duidden de artsen van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden de leden van de Medische Raad aan via een elektronische procedure. Allicht is dit een primeur, de allereerste keer dat dergelijke stembusslag in Vlaanderen digitaal gebeurde.

ACTUEEL

"Om de communicatie over de nakende covidvaccinatie te doen slagen, moeten we alle zorgberoepen bereiken: huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, ziekenhuispersoneel,... Als eersten moeten we de huisartsen aan boord krijgen. Zij zijn dé referentie voor hun patiënten, net als andere zorgverstrekkers." Dat zegt Yvon Englert.

ACTUEEL

Het EMA organiseerde vrijdag een virtuele public stakeholder meeting. Het Europese geneesmiddelenagentschap wil het vertrouwen rond de covidvaccinatie bij het publiek opbouwen. Deze meeting gaf het startschot.

ACTUEEL

"De patiëntenparticipatieraad gaat niet over individuele vragen. Wel over het verbeteren van de zorgkwaliteit in het algemeen. Het woord is aan de cliënt. Hij kan verbeterpunten afgestemd op de noden aanbrengen. Natuurlijk is 'u vraagt, wij draaien' niet de bedoeling."

ACTUEEL

Een groep van de UCLouvain en de Cliniques universitaires Saint-Luc onderzocht welke rol de intestinale microbiota speelt bij alcoholproblemen en bevestigt dat een interventie op de samenstelling van de microbiota kan helpen bij de behandeling van alcoholisme.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE DARMFLORA WIJZIGEN OM TE STOPPEN MET DRINKEN

De eerste fase 3-studie over het coronavaccin is op 8 december in The Lancet verschenen. In dezelfde editie staan interpellerende commentaren te lezen.

MEDISCH

Vaccins tegen covid-19 worden aangemaakt op uiteenlopende platformen. Luidens de weinige gegevens die momenteel beschikbaar zijn, is ook hun doeltreffendheid niet homogeen. Moeten we een keuze maken? Zo ja, welke?

MEDISCH

Dit najaar vond - langs virtuele weg - het eerste symposium van de SSBe (Spine Society of Belgium) plaats, onder de hoofding 'ID (interdisciplinary) Spine 2020'. Orthopedisten, neurochirurgen, specialisten fysische geneeskunde en anesthesist-algologen uit verschillende ziekenhuizen verduidelijkten hoe het multidisciplinaire werk in hun centrum wordt georganiseerd.

MEDISCH

Anders dan veel boeken over afscheid, gaat Afscheid dat verbindt niet over rouw na een overlijden, maar over de maanden, weken en dagen die aan het sterven voorafgaan en hoe iemand zich samen met zijn naasten op het definitieve afscheid voorbereidt. Meer bepaald over wat een eindelevensverhaal kan betekenen voor de betrokkene en zijn omgeving.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) bestaat dit jaar 25 jaar. Een feest vond deze lotgenotenvereniging niet gepast. Artsenkrant sprak met Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van OVK.

PRAKTIJK

U wil een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van uw medisch secretaresse (of secretaris), maar hebt liever dat die tijdens de opzegtermijn niet meer komt werken. Hoe kunt u in dat geval precies te werk gaan? Kunt u haar gewoon vrijstellen van prestaties of moet u haar dadelijk een opzegvergoeding betalen?

PRAKTIJK

Heel wat artsen zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen. Daarbij houdt elke echtgenoot in principe zijn eigen goederen en inkomsten en zijn er hooguit een aantal goederen in onverdeeldheid. Dit stelsel wordt wel eens aangeraden aan ondernemers en vrije beroepers omdat dit een maximale bescherming biedt tegen eventuele schuldeisers.

PRAKTIJK

De filosofie is een goede bondgenoot voor de wetenschap in het algemeen en voor de geneeskunde in het bijzonder. Filosofie kan helpen met het verhelderen van concepten en begrippen en bij het bewaken van heldere en consistente gedachtegangen. Zo kan ze epistemische deugden aanbrengen op weg naar betrouwbare kennis en verantwoorde handelingen. Dat is precies waarom ze in de geneeskunde een waardevolle bijdrage kan leveren.

PRAKTIJK

Dat dEUS-opperhoofd Tom Barman een filmisch oog heeft, wisten we al sinds zijn fantastische langspeelfilmdebuut, Anyway the Wind Blows. Een fotocamera hanteert hij ook als de besten, zo blijkt uit het fotoboek Hurry up and wait en de gelijknamige expo in Antwerpen. Eclecticisme troef.

CULTUUR+

In het Van Gogh Museum in Amsterdam loopt een heel interessante tentoonstelling over Vincent van Gogh als (brief)schrijver. Tegelijk is een boek uitgekomen dat een bloemlezing presenteert van zijn brieven.

CULTUUR+

Met 'Zit seks tussen de oren?' brengt dokter Staf Henderickx een spraakmakend boek uit over seksualiteit. Over de almaar grotere diversiteit aan seksueel gedrag, waarmee vrijwel alle artsen steeds meer te maken krijgen. Op zoek naar de wortels van dat veranderende seksuele gedrag.

CULTUUR+

Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, sluit 2020 waardig af met telkens op donderdagnamiddag een Facebooklive vertoning van een Chaplin kortfilm, live begeleid met een improvisatie door de pianisten.

CULTUUR+

Onder de noemer 'KVS Breekt uit II' haalt het Brusselse stadstheater de komende maanden symbolisch de muren van de eigen schouwburg neer. Er staan onder meer artistieke interventies in het UZ Brussel en een Brussels woonzorgcentrum op het programma.

CULTUUR+

De laatste weken van het jaar zijn traditiegetrouw gevuld met vele kerstconcerten die doorgaans een specifiek, en tegelijk uitgebreid, repertoire bieden. De coronamaatregelen leggen die livetraditie dit jaar ongenadig stil. Misschien brengen nieuwe opnames van kerstmuziek toch wat soelaas in deze uitzonderlijke omstandigheden.

CULTUUR+

Huisarts Silke Stalpaert heeft een gedichtenbundel geschreven. De opbrengst gaat volledig naar hulpverleningsorganisatie voor artsen Doctors4Doctors (D4D). "Hun ondersteuning is in deze covidtijden harder nodig dan ooit."

ACHTERKRANT