Artsenkrant

Web weergave

Op dit moment zijn in ons land 67,08% van de erkende huisartsen geaccrediteerd - 11.074 op 16.506. Bij de specialisten gaat het over 18.297 artsen op een totaal van 28.378 (64,47%).

ACTUEEL

Er komt een aanpassing van de tegemoetkoming voor huisartsen die een praktijkmedewerker of -verpleegkundige in dienst nemen, of een beroep doen op een tele-secretariaat.

ACTUEEL

Aanvragen voor de Zorgtoeslag, dat is de tegemoetkoming voor kinderen met een aandoening, beperking of (een vermoeden van) handicap in het Groeipakket, worden sneller verwerkt. In november werden 1.744 dossiers verwerkt, zo'n 1.000 meer dan het maandelijkse aantal in de eerste helft van dit jaar. Het resultaat van onder meer een verdubbeling van het aantal evaluerend artsen.

ACTUEEL

Essentieel is dat artsen geaccrediteerde navorming volgen en zo per referentieperiode van 12 maanden 20 credit points (CP's) halen. Deels kan dat via AK Academy (zie blz. 13 in deze krant). Belangrijk is de accreditering tijdig aan te vragen. Dat kan via de applicatie op de website van het Riziv.

ACTUEEL

In hoge-inkomenslanden zou circa 15% van de ziekenhuisuitgaven opgaan aan vermijdbare zorgcomplicaties en correcties van schade. Een methodologie om dat voor België te berekenen, is er niet. Laat staan cijfers. Een doctoraat moet daarin verandering brengen.

ACTUEEL

Op 17 januari organiseert de Geneeskundige Kring van Aalst haar 12de Millenniumconferentie. Het thema van deze editie, fake news of nepnieuws, is ook voor artsen brandend actueel.

ACTUEEL

Ons gezondheidszorgstelsel is volop aan het veranderen van acute naar chronische zorg. Dat is een grote uitdaging voor iedereen die er deel van uitmaakt. Niet alleen in België, maar in de hele wereld. Ons land kan zich daarbij laten inspireren door wat onze buren doen inzake geïntegreerde zorg. Voorbeelden uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Schotland en Engeland.

DOSSIER GEÏNTEGREERDE ZORG

Op het Chronisanté-colloquium heeft dr. Ri De Ridder, raadgever van de minister voor Volksgezondheid, de kijk op geïntegreerde zorg van het kabinet en het interfederaal plan geïntegreerde zorg, dat is aangekondigd voor 2024, gepresenteerd.

DOSSIER GEÏNTEGREERDE ZORG

Zorgzaam Leuven is een van de 12 proefprojecten die in ons land lopen. Professor Gijs Van Pottelbergh nam als huisarts mee de coördinatiefunctie op. We hadden met hem een gesprek over de meerwaarde van de lokaal opgezette acties, en wat bijdraagt tot hun succes.1. (*) PREM: patient reported experience measures; PROM patient reported outcome measures

DOSSIER GEÏNTEGREERDE ZORG

Het ziekenhuis van de toekomst is 'community-based', zit ingebed in de lokale gemeenschap, werkt in interactie met de eerste lijn, is patiënt- en populatiegericht en biedt basiszorg aan. Tegelijk wordt complexe zorg geconcentreerd aangeboden in een groter geheel. Het ziekenhuis is tegelijk groot en klein. De klemtoon verschuift steeds meer naar het 'gezond houden' van mensen, eerder dan enkel op genezing.

DOSSIER GEÏNTEGREERDE ZORG

De coronacrisis en vooral de nasleep is een bewogen periode op het vlak van personeelsbeleid, waar ontslag - ontslag nemen en ontslagen worden - deel van uitmaakt. Hoe pak je zowel als ziekenhuis of werkgever, en als zorgverlener of werknemer een ontslag correct en respectvol aan? Advocate Vicky Buelens schreef er een boek over.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Op 2 december organiseerde het Agentschap Opgroeien het traditionele Sinterklaassymposium. Op deze erg succesvolle editie (217 deelnemers voor het online gedeelte en 150 voor het fysieke symposium) werd onder meer de zorgtoeslag voor kinderen uit de doeken gedaan.

PRAKTIJK

In de Europese Unie kwamen de afgelopen tien jaar meer dan 11.000 kinderen en jongeren om bij verkeersongevallen. De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren is wel sneller verbeterd dan die van de rest van de bevolking.

PRAKTIJK

Lang werd gedacht dat het onderscheid tussen man en vrouw een eenvoudige natuurlijke tweedeling was. Toch is het niet zo simpel, niet bij mensen noch bij dieren. Twee boeken laten zien hoe veelvormig het geslacht in de natuur is en wat dat zegt over sekse en gender bij de mens.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Zaterdag wordt een hoofdstuk Belgische jazzgeschiedenis afgesloten. Na 52 jaar houdt jazzclub Het Veerhuis in Klein-Willebroek ermee op. Corona en het gebrek aan opvolging zijn de belangrijkste oorzaken.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Afgelopen weken verschenen drie muziekboeken, zowel over componisten als over het Antwerpse muziekleven, die de muziekliefhebber de komende weken zeker kunnen verrassen en bekoren.

CULTUUR+

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

"Ik heb sinds goed een jaar een tattoo op mijn bovenarm. Ik speelde al een tijdje met het idee om een tattoo te laten zetten, en het ontwerp van een vriendin-kunstenares heeft me helemaal overtuigd: ja, dat wil ik", vertelt de in Brussel werkzame huisarts Nupur Ackermans (38). "Ik kijk er zelf nog geregeld naar en vind 'm echt wel mooi."

ACHTERKRANT