Artsenkrant

Web weergave

Learning by doing, al doende leert men. Het was de rode draad doorheen de toespraak van minister Frank Vandenbroucke bij de uitreiking van de award 'Specialist van het jaar' afgelopen zaterdag.

ACTUEEL

'Een belangrijke stap voorwaarts in de ziekenhuisfinanciering is om technische apparatuur rechtstreeks door de overheid te laten financieren en niet langer door de afhoudingen op de honoraria en het geneesmiddelenverbruik.'

ACTUEEL

Op de Nationale Commissie van maandag 16 november presenteerde het Intermutualistisch Agentschap een analyse van het aantal ambulante consultaties volgens het tarief: geconventioneerd of niet.

ACTUEEL

'Het opnieuw federaliseren van de volledige gezondheidszorg getuigt van een gebrek aan historisch perspectief en aan politieke realiteitszin. Het is conceptueel niet correct, gaat in tegen de maatschappelijke evolutie en tegen achterliggende goede redenen voor regionalisering.'

ACTUEEL

Learning by doing, al doende leert men. Het was de rode draad doorheen de toespraak van minister Frank Vandenbroucke bij de uitreiking van de award 'Specialist van het jaar' afgelopen zaterdag. Hij legde de nadruk op de toekomst, en hoe we die beter kunnen aanpakken dankzij de kennis die we de voorbije maanden hebben opgedaan. Eenheid van commando lijkt hem daarbij noodzakelijk en tegelijk evident.

ACTUEEL

De award 'Specialist van het jaar' bekroont in dit toch wel uitzonderlijke 2020 alle Belgische specialisten, voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De uitreiking en het begeleidende symposium gingen noodgedwongen online door. Liefst 515 deelnemers keken mee. Enkele sfeerbeelden.

ACTUEEL

Het psychiatrisch Medisch Centrum Sint-Jozef in Bilzen houdt wekelijks een groepsvergadering met de adolescente patiënten. Bedoeling is dat die laatsten onder meer door hun deelname aan die vergadering hun eigen behandeltraject actief mee in handen nemen. Artsenkrant ging een kijkje nemen.

ACTUEEL

Het is pover gesteld met de kennis van Belgen over hormoonverstoorders, en de gezondheidsrisico's die ze met zich meebrengen. Dat concluderen de Onafhankelijke Ziekenfondsen uit een recente bevraging bij 1.000 personen. Drie op de vier bevraagden verwachten dat artsen of apothekers hen over de problematiek informeren.

ACTUEEL

Omdat Sensoa een 'lotgenotencontact' organiseert, heeft de organisatie een scherpe voeling met wat er leeft bij personen met hiv. "De coronacrisis heeft toch wel een aanzienlijke impact op die gemeenschap", weet woordvoerder Boris Cruyssaert.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Volgens een studie van het Rode Kruis Vlaanderen en de UCLouvain gaan ijzersupplementen de negatieve invloed van herhaalde bloeddonatie op de sportprestaties tegen. Er treedt evenwel geen correctie van de ijzerstatus op.

MEDISCH

Op verschillende plekken ter wereld stellen artsen een dalende sterfte vast bij patiënten met covid-19. De drijvende kracht achter die gunstige evolutie is waarschijnlijk multifactorieel: toenemende ervaring met de ziekte, minder druk op de eenheden intensieve zorg en een veranderende demografie.

MEDISCH

Volgens een Amerikaanse studie lopen mensen die in een lawaaierige omgeving leven, meer kans om later dement te worden. Die studie bevestigt de bevindingen van eerdere onderzoeken.

MEDISCH

De jaarlijkse Wereldaidsdag op 1 december staat dit jaar in het teken van globale solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, thema's waarvan het belang dit jaar nogmaals overduidelijk aangetoond werd door de covid-19-pandemie. Wij wilden graag weten wat deze pandemie tot nog toe betekend heeft voor hiv-patiënten en gingen daarvoor te rade bij prof. dr. Linos Vandekerckhove, hoofd van het Hiv Cure Research Center aan het UZ Gent.

CLINICAL UPDATE

Ze zijn goed gekend en ondertussen overvloedig aanwezig: ethisch verantwoorde beleggingsfondsen die vaak een ESG-label dragen. Maar een aantal onder hen beweert nog een stapje verder te gaan: de zogenaamde impactfondsen. Is dit terecht of gaat het om een marketingtruc?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

U hebt met enkele andere artsen een vennootschap of werkt samen in associatieverband. Een van de andere artsen handelt niet correct waardoor u hem liever uit het samenwerkingsverband wil zien verdwijnen. Hoe kunt u in dat geval precies te werk gaan?

PRAKTIJK

Hoewel de premiummerken slechts 13 procent van de globale automarkt vertegenwoordigen, realiseren zij 40 procent van de winst. In België ligt hun markt-aandeel zelfs op 28 procent, België is met andere woorden een rijk autoland. Daar profiteert ook Audi van.

PRAKTIJK

Er bestaan nogal wat aannames over zelfdoding die niet blijken te kloppen als je het empirische bewijs beter bekijkt. Klinische psycholoog Derek de Beurs zet ze op een rij en wikt en weegt de wetenschappelijke bevindingen over deze misvattingen.

PRAKTIJK

Freddy Mortier schreef een uitstekend boek over Richard Wagner (1813-1883). Daarin benadert de hoogleraar in de ethiek van de Universiteit Gent verschillende aspecten van de spraakmakende componist. Vanuit zijn achtergrond legt Mortier de nadruk op de filosofische en sociaal-politieke achtergronden van Wagner en de sporen daarvan in zijn werk.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Naar aanleiding van het Beethovenjaar 2020 werden de teksten die Richard Wagner schreef over de door hem zo bewonderde componist Ludwig van Beethoven, in één boekdeel verzameld. Hiermee is de Nederlandse reeks over de prozageschriften van Richard Wagner afgerond. De teksten maken duidelijk hoe Beethoven tot vandaag een bron van inspiratie is gebleven.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

"Tijdens de eerste lockdown hebben we nagedacht over mogelijke nieuwe projecten. Daaruit is de rondleiding 'Hatsjoe... gezondheid! Over gezondheid, hygiëne en pandemieën in de Romeinse tijd' gekomen," krijgen we te horen in het Archeocentrum in Velzeke. In het licht van de huidige coronapandemie is een terugblik naar de wijze waarop de Romeinen met het fenomeen omgingen boeiend en leerrijk.

CULTUUR+

Nu de concert- en theaterzalen tijdelijk gesloten zijn, doen de creatieve makers van al het moois dat er doorgaans te zien en horen is, hun uiterste best om hun trouwe publiek ook in de privésfeer nog te laten genieten. We stellen drie projecten voor uit onze binnenlandse operawereld die gratis online aangeboden worden.

CULTUUR+

Wat kan een filosoof leren van een inktvis? Veel, zo blijkt uit een verfrissende duik in de wereld van de koppotigen.

CULTUUR+

Vanaf volgende maandag 30 november pakt Canvas uit met een nieuwe reeks waarin het Instituut voor Tropische Geneeskunde centraal staat. Met onderzoekers van het Instituut gaat de kijker na hoe goed we voorbereid zijn op nieuwe ziekten en welke plagen ons nog te wachten staan. Met uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor, jawel, covid-19.

ACHTERKRANT