Artsenkrant

Web weergave

"We kampen met vertraging in de switch naar ambulante zorg", stelt dokter Jean-Luc Demeere in een reactie op het Maha-rapport over de financiële toestand van de Belgische ziekenhuizen.

ACTUEEL

Covid heeft zijn stempel gezet op de huisartsgeneeskunde. En de komende jaren komt er ongetwijfeld nog heel wat op de huisartsen af. Domus Medica ontwikkelde een visiedocument, Huisarts 2030.

ACTUEEL

Is AADM een representatief syndicaat? Een artsenvakbond die met andere woorden minstens 5% huisartsen of specialisten telt en 10% 'anderstaligen'. Tot grote ergernis van het Kartel weten we het pas in 2026. Dan pas gelden deze criteria.

ACTUEEL

De voorbije jaren heeft de Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding hard gewerkt aan haar bekendheid onder medeassistenten. Steeds meer aso's vinden dan ook de weg naar Vaso. "Meldingen van hoge werkdruk en incidenten van intimidatie zijn schering en inslag in onze inbox." Een gesprek met het nieuwe bestuur.

ACTUEEL

De ziekenhuizen moeten quasi niets terugbetalen van de twee miljard voorschot die ze in 2020-'21 tijdens de pandemie ontvingen. Al is minister Vandenbroucke zich bewust van de vele nieuwe problemen (inflatie, energieprijzen...), toch is hij relatief optimistisch.

ACTUEEL

"De permanente onrust rond de financiële situatie is moordend en heeft nefaste gevolgen voor de investeringen. De voortdurende zoektocht naar personeel weegt sterk op de werking. Een omvattende hervorming en voldoende financiële zekerheid is nodig."

ACTUEEL

Toen VUB-professor immunologie Karine Breckpot bij een gynaecologische routinecontrole in 2016 te horen kreeg dat 'er iets niet klopte' is ze gewoon gaan werken. "Pas toen mijn collega's zeiden: 'Dit is misschien wel ernstig' is mijn frank beginnen te vallen." Het begin van vijf bewogen jaren waarin ze de strijd met de baarmoederhalskanker is aangegaan.

ACTUEEL

Thibaut Duvillier, adjunct adminstrateur generaal van het eHealth-platform, maakt de balans op van vorige 'roadmaps' en van de roadmap 2022-2024. Federale projecten worden voortgezet volgens een holistische aanpak met respect voor de specificiteit van de gemeenschappen en de privacy van de patiënten. Ze moeten ook gebruiksvriendelijk zijn en praktisch voor de zorgverleners.

ACTUEEL

Het therapeutisch beschikbaar stellen van insuline zo'n honderd jaar geleden was voor patiënten met diabetes type 1 levensreddend. De evolutie van onzuiver extract naar insulines met een speciaal design - garant voor een kortere of langere werkingsduur - droeg bij tot een betere controle van de glucosewaarden en verhoogde overlevingskansen. Toch volstond dit niet om de acute en chronische complicaties van diabetes type 1 volledig tegen te gaan.

DOSSIER

Op de vorige pagina's besprak prof. Pieter Gillard (dienst endocrinologie, UZ Leuven) het gebruik van (slimme) pennen, insulinepompen en glucosesensoren bij de behandeling van diabetes type 1. "Er is op dat vlak gigantische vooruitgang tot stand gebracht", zegt hij. "Maar de echte revolutie is het automatisch koppelen van een accurate meting van de glucosewaarden aan een aangepaste toediening van insuline."

DOSSIER

In België hebben ongeveer 3.800 kinderen diabetes type 1. Dankzij het kwaliteitscontrolesysteem van Sciensano weten we niet alleen met hoeveel ze zijn, maar ook hoe ze behandeld worden en hoe ze het maken.

DOSSIER

Belangrijke bekommernissen bij de ouders van kinderen met diabetes type 1 zijn de voeding en het risico op metabole ontregeling.

DOSSIER

In Europa wordt chronische obstructieve longziekte meestal (in ongeveer 90% van de gevallen) veroorzaakt door roken. Vooral door primair roken, maar ook door secundair rookgedrag (minder frequent in onze maatschappij dankzij de verschillende wetten die beschermen tegen passief roken). Het zou dan ook logisch zijn te stoppen met roken, zeker als er al sprake is van COPD.

CLINICAL UPDATE

Met de opleiding 'urgenties voor huisartsen en haio's' poogt een team van huisartsen, spoedartsen en enkele verpleegkundigen collega-huisartsen vertrouwd te maken met spoedeisende situaties. Dat is een noodzakelijke aanvulling op de artsenopleiding, vinden ze.

PRAKTIJK

Een wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Staatsblad 17 oktober) heeft de woorden 'huidige of toekomstige gezondheidstoestand' vervangen door het woord 'gezondheidstoestand'. De oorspronkelijke regeling bood volgens de toelichting onvoldoende bescherming aan een persoon die in het verleden bijvoorbeeld kanker had en een baan ontzegd wordt.

PRAKTIJK

In een benzine- of dieselauto draait alles om de motor, in een electric vehicle om de batterij. Die bepaalt het prestatie- en laadvermogen alsook het rijbereik. De accu is dan ook het duurste component van een EV, in driekwart van de gevallen made in China. Dat verklaart de sterke machtspositie van de Chinese toeleveranciers tegenover de Europese automerken.

PRAKTIJK

Het Museum De Reede heeft op vijf jaar tijd zijn reputatie in België en over de grenzen gevestigd als topmuseum voor de grafische kunst. Het Antwerpse museum pakt nu uit met een stunt van formaat door een zeldzame lithografie van een van de meest iconische werken van de moderne schilderkunst aan te werven en te tonen: 'De Schreeuw' van Edvard Munch.

CULTUUR

De behandeling van kanker is in de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Momenteel maakt 60% van de patiënten gebruik van erkende therapieën (1) zoals homeopathie om hun kankerbehandeling aan te vullen en de tolerantie te verbeteren. Een recente studie (2), gepubliceerd in The Oncologist, toont het gunstige effect aan van homeopathische behandelingen op de levenskwaliteit en de levensduur van patiënten met longkanker, samen met de conventionele behandelingen.

MEDIFORUM

Philip Aguirre y Otegui is vooral bekend om zijn sculpturen, installaties en monumentale werken in de openbare ruimte. Zijn uitgebreide oeuvre van tekeningen en grafische werken is veel minder bekend. Dat is nu te zien op een toplocatie, het Plantin-Moretus Museum in Antwerpen.

CULTUUR+

Op zaterdag 26 november brengt Antwerp Symphony onder leiding van Jac van Steen voor het eerst in bijna 30 jaar het pacifistische oratorium 'De Oorlog' van Peter Benoit. Het is een groots werk waarvoor maar liefst drie koren, een kinderkoor, solisten en een groot orkest worden ingezet. Ruim 150 stemmen zingen een aangrijpende aanklacht tegen de waanzin van oorlog uit.

CULTUUR+

"Vitamine D-tekort wordt in verband gebracht met een risico op vroegtijdig overlijden. Zelfs een kleine verhoging van de vitamine D-spiegel kan het risico op mortaliteit verminderen".

MEDIFORUM

Op reis in de Verenigde Staten belandt acteur en theatermaker Tom Struyf in 2018 als bij toeval in Willard, een dorpje bij de grens met Canada. De plek trekt hem meteen aan, zeker wanneer hij ontdekt dat er van 1869 tot 1995 een belangrijke psychiatrische instelling was gevestigd, het door de staat New York opgerichte en gefinancierde Willard Asylum for the Chronic Insane.

CULTUUR+

Met 'De l'amour mais quelle drôle d'idée' levert Charlotte Rampling echt een plaat van een actrice af. De liederen zijn gezongen, gespeeld en gesproken zoals filmscènes.

CULTUUR+

In 'Het Stuivenbergziekenhuis' vertelt prof. dr. Robrecht Van Hee het veelzijdige verhaal van dit iconisch stuk erfgoed, inclusief opsommingen van namen en anekdotes. Stuivenberg is een waardig sluitstuk van een tijdperk in de Antwerpse zorg.

CULTUUR+

Documentairemaakster Alice Diop kaapte op het voorbije festival van Venetië de Grote Prijs van de jury weg met haar eerste langspeelfictiefilm Saint Omer. Grotendeels gebaseerd op een ontluisterend waargebeurd verhaal kan u er ook 'Medea' in herkennen.

CULTUUR+

Kathleen Dewaele (34) is sinds enkele maanden huisarts af. Het is vooral haar keuze om als bouwvakker te gaan werken, die opzien baart. "Ik heb heel lang geworsteld, getwijfeld ook. Maar ik slaagde er niet in om mijn werk als huisarts los te laten en mijn geest rust te gunnen. Mensen rondom mij zeggen dat ik (opnieuw) straal. En ik vind mijn nieuwe job gewoon heel leuk."

ACHTERKRANT