Artsenkrant

cover Artsenkrant

Lees nr. 47 | 19 november 2020

Web weergave

Weinig verrassend waren de financiën van de ziekenhuizen in 2019 bijzonder fragiel. Te broos alleszins om de budgettaire gevolgen van de huidige covid-19-pandemie op te vangen. Enkel structurele hervormingen kunnen de slagkracht van de ziekenhuizen nog garanderen. 2020 kan een kanteljaar zijn.

ACTUEEL

Als de huisartsen het extra geld voor het GMD niet vóór 20 december ontvangen, dan maar beter volgend jaar. Ook in 2021 zullen de huisartsen hun hand nog meer dan vol hebben, en kunnen ze een duwtje in de rug nog wel zeker gebruiken, luidt de redenering.

ACTUEEL

Onlangs bracht het Riziv een update uit van het monitorrapport over de uitgaven in de eerste helft van dit jaar. Daaruit blijkt dat in de maand april de reguliere zorg in ziekenhuizen inderdaad helemaal stil viel. Maar niet alleen de reguliere zorg vertraagde...

ACTUEEL

Na de succesvolle Facebookgroep 'Covid-19 voor artsen' is er op Facebook nu ook de groep 'Preventie Arts'. Een initiatief van enkele, jonge preventieartsen om Vlaamse collega's met elkaar te verbinden. Maar ook om een gemeenschappelijke stem te creëren voor hun beroepsgroep. Want, zo vinden ze, preventieartsen worden - in het algemeen maar in de huidige crisis des te meer - onvoldoende gehoord en erkend.

ACTUEEL

Een wet van 6 november 2020 staat volgens haar opschrift toe dat in het kader van de covid-19-pandemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die daartoe wettelijk niet bevoegd zijn.

ACTUEEL

Vierhonderd jaar geleden in 1620 werd de Antwerpse artsenvereniging, Collegium Medicum Antverpiense opgericht, de voorloper van de huidige Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA). Naar aanleiding van die verjaardag schonk KARVA aan vijf organisaties elk een som van 5.000 euro om de zorg voor de kansarmen of kwetsbaren in de Antwerpse regio en stad te versterken. We stellen ze kort even voor.

ACTUEEL

Nu de stemmen van de Amerikaanse kiezers (bijna) zijn geteld - en waar nodig worden herteld - wil Artsenkrant nog een Amerikakenner aan het woord laten. De Gentse professor oftalmologie en klinisch geneticus Bart Leroy (54) heeft als dual citizen en attending physician in het Children's Hospital in Philadelphia (CHOP) niet enkel mee gestemd, hij volgt de hele afwikkeling van dichtbij. "Amerika zal uiteindelijk Bidens zege wel erkennen. Maar het wordt een enorme uitdaging om het vertrouwen en geloof in de instellingen te herstellen."

ACTUEEL

Tocilizumab is een antagonist van de IL-6-receptor. Het middel, dat wordt gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis, wordt nu getest bij de behandeling van ernstige covid-19. Sommige resultaten zijn bemoedigend, andere vallen tegen. Belgische onderzoekers houden er de moed in. Ze bepleiten het voortzetten van het onderzoek.

MEDISCH

Nu zondag 22 november zal het 57 jaar geleden zijn dat president John F. Kennedy tijdens een bezoek aan Dallas werd doodgeschoten. Een incident dat regelmatig opgerakeld wordt. Alsof de wereld de klok wil terugdraaien, in een wanhopige poging om dat fatale moment af te wenden. Op het virtuele congres van het American College of Emergency Physicians eind vorige maand (25-28 oktober) stelde spoedarts Terry Kowalenko de vraag of men met de huidige medische kennis de president had kunnen redden (1).

MEDISCH

Een kleine studie heeft zopas een gunstig effect van interferon op het verloop van covid-19 aangetoond. In de studie van de Wereld-gezondheidsorganisatie kwam geen effect tot uiting. Het verschil ligt waarschijnlijk bij de toedieningsweg.

MEDISCH

In deze rare tijden is iedere opsteker voor het moreel welkom. En waarom ook niet, misschien kan de farmacologie een handje meehelpen. Vorsers van de UCLouvain waarschuwen echter tegen het gebruik van een neusspray met oxytocine, die de sociale relaties zou verbeteren. Onderzoeksresultaten blijken immers helemaal niet overtuigend te zijn.

MEDISCH

COPD-patiënten hebben een verhoogd risico op ernstige pneumonie wanneer ze met covid-19 besmet raken. Dat is wellicht het gevolg van een kleinere longcapaciteit en van een verhoogde expressie van ACE-2-receptor in de lagere luchtwegen.

CLINICAL UPDATE

Toen op 22 april jongstleden de Nederlands minister-president Mark Rutte zei dat we moesten ophouden met filosoferen over corona, dacht hoogleraar filosofie René Ten Bos, voormalig Denker des Vaderlands, dat we dat vooral níét konden doen. In zijn boek De coronastorm dient hij Rutte en de bevolking van antwoord.

PRAKTIJK

Als een patiënt een betwisting met u heeft, kan die wel eens naar de ombudsdienst stappen. Welke ombudsdienst is daarbij bevoegd? Wat mag u verwachten als u door deze dienst gecontacteerd wordt? Hoever gaan de bevoegdheden van de ombudsman- of vrouw precies?

PRAKTIJK

"Vóór de renovatie vonden bezoekers amper de weg naar onze Medicine Galleries. Met de nieuwe enscenering wilden we van de Galleries een showcase maken die de vele aspecten van de geneeskunde en gezondheidszorg doorheen de eeuwen belicht", vertelt conservatrice Katie Dabin van het Science Museum in Londen. De ontdekkingstocht door 's werelds grootste medicinale verzameling mag u met stip noteren bij uw volgende bezoek aan de Britse hoofdstad. Na de lockdown wel te verstaan die voorlopig althans tot 2 december zal duren.

CULTUUR+

In Hitchcock compleet. Het verhaal van de 57 films en 20 tv-films, krijgt u een volledige blik op het oeuvre van de grootste filmregisseur aller tijden. Vanzelfsprekend uiterst informatief, maar vooral dankzij de talrijke anekdotes en verrassende foto's ook heel plezierig om dagen (648 pagina's lang) in te vertoeven.

CULTUUR+

David Markson (1927-2010) bood zijn roman Wittgensteins minnares aan 54 uitgeverijen aan, de 55ste publiceerde uiteindelijk in 1988 het boek dat uitgroeide tot een cultklassieker.

CULTUUR+

Muziek doet meer dan ooit deugd in tijden van quarantaine. Al vanaf de vroege 19de eeuw zetten componisten muziek soms in als tovermiddel om de ongemakkelijke realiteit even te vergeten. De vluchtige dagdroom, het mysterie van het maanlicht of een exotische bestemming, drie nieuwe opnames voeren je even naar een andere plek.

CULTUUR+

Wereldberoemd om zijn Boléro, geldt Maurice Ravel, naast Claude Debussy, als de belangrijkste vertegenwoordiger van het impressionisme in de klassieke muziek. Een gevierde componist, die tijdens zijn laatste levensjaren als gevolg van een neurologische aandoening geen nieuwe compositie meer kon neerpennen.

CULTUUR+

De Rotterdamse cardioloog Boudewijn Klop (36) was als jongeling al geboeid door tekenen en werken met klei. "Mijn ouders raadden me echter aan om eerst een echt vak te leren. Geneeskunde en cardiologie zijn een schot in de roos gebleken." Maar de artistieke uitlaatklep is evenzeer een blijver gebleken. De Nederlandse arts maakt zowel figuratieve als meer abstracte beelden in brons.

ACHTERKRANT