Artsenkrant

Web weergave

Niet minder dan 73 van de 86 algemene ziekenhuizen verkeerden in 2022 in een precaire financiële situatie. 49 ziekenhuizen leden verlies en 24 instellingen hadden een niet-duurzaam gewoon bedrijfsresultaat - dat wil zeggen: minder dan 1% van de omzet.

ACTUEEL

In 2022 was het daghospitaal goed voor 66,6% van alle ziekenhuisopnames. Dat staat in schril contrast met de klassieke opnames die nog steeds 6,4% onder het niveau van 2019 - voor de covidcrisis - zitten.

EDITO

Hoe beheert een land de gezondheidsgegevens van zijn inwoners om hun gezondheid te bevorderen, en zijn gezondheidszorgsysteem te optimaliseren? Hoe robuust is de gebruikte technologie? In hoeverre zit een veilige 'digitale gezondheid' al ingebakken in de cultuur van het land en zijn beleidsmakers?

ACTUEEL

'Duurtijd' is het best meetbare en meest objectieve criterium om een specialistische consultatie en aanverwante verstrekkingen correct in te schatten. Maar uiteraard worden bij een herwaardering van de dagelijkse arts-patiëntencontacten ook andere criteria - complexiteit, risico,... - meegenomen.

ACTUEEL

De covid-19-pandemie, maar ook hiv en Creutzfeldt-Jakob leidden tot een inflatie aan medische verbruiksgoederen. Op goed twintig jaar tijd steeg dit in de Europese Unie met 45%. De FOD Volksgezondheid probeert alvast tot een beter, circulair gebruik van medische materialen te komen.

ACTUEEL

Het bewustzijn groeide door het massale gebruik van mondmaskers tijdens de covid-19-crisis. Tussen april en september 2020, het hoogtepunt van de pandemie, importeerde de Europese Unie - vooral - uit Azië 165.000 ton maskers en 105.000 ton handschoenen. Op een half jaar tijd is dat het equivalent van circa 6,5 miljoen ton CO2.

ACTUEEL

Van het ziekenhuisafval dat verbrand wordt, is 85% B1-afval, dat wil zeggen afkomstig van ziekenverzorging, laboratoria en medisch-technische diensten. B1-afval is in tegenstelling tot B2-afval niet-besmet.

ACTUEEL

Hoe schaal je geïntegreerde diabeteszorg op? Het was de centrale vraag in het Scuby-project. Met haar onderzoek daarover won dokter Katrien Danhieux dit jaar op Wonca Europe de Junior Researcher Award. We blikken met haar en met professor Van Olmen terug op de resultaten van dit Europese onderzoeksproject.

ACTUEEL

Met de digitale tool van 'Born in Belgium Professionals' kunnen zorg- en hulpverleners reeds in een vroeg stadium van de zwangerschap een beeld krijgen van de psychosociale kwetsbaarheid van de zwangere vrouw. Voor meer dan 2.000 vrouwen werd intussen een dossier geopend.

ACTUEEL

Er duiken steeds meer extramurale (en dus illegale) CT-toestellen in het landschap op. De patiënt draait op voor de kosten. De maatregelen in de ziekenhuizen werken deze evolutie in de hand, vindt Frieda Gijbels (N-VA). Maar Vandenbroucke wijst naar de Vlaamse regering.

ACTUEEL

De 'dematerialisatie' van elektronische voorschriften staat al enkele jaren op de agenda van Recip-e. Het platform heeft de afgelopen maanden veel gecommuniceerd, met name over de voordelen van digitale verwijsvoorschriften. We maken de balans op met Katrien Thorré, directeur van Recip-e.

ACTUEEL

Is de huisarts nog de spil van de eerste lijn? Hoe ziet die eerste lijn vandaag in Vlaanderen en België er eigenlijk uit? En hoe zal ze er morgen uitzien? Het 'Symposium van de eerste lijn' wil op deze vragen een licht werpen.

ACTUEEL

Verpleegkundigen die consultaties houden 'flirten soms met de grenzen van het wettelijk kader'. Want vermits ze 'gewoonlijk' onbevoegd de geneeskunde beoefenen, is dat onwettelijk. Het valt te betwijfelen of de remedie die het KCE-rapport voorstelt de beperkingen opheft.

ACTUEEL

In 1983 zag het eerste Vlaamse biotechbedrijf het levenslicht. Vier decennia later is Vlaanderen een wereldspeler in 'life sciences'. Dat dankt het aan een samengaan van factoren: hoogstaande gezondheidszorg, excellent wetenschappelijk onderzoek, gedurfd ondernemerschap, risicovolle financiering en een ondersteunende overheid.

ACTUEEL

Sommige jongeren leven tegenwoordig gedurende maanden of jaren in hun kamer of een ander besloten lokaal. Ze hebben geen toekomstplannen. Hun enige gezelschap is de virtuele wereld van het internet.

DOSSIER PSYCHOLOGIE

Psychiaters weten niet goed wat ze aan moeten met hikikomori, een nog vaag omschreven probleem. Nochtans is ingrijpen geboden.

DOSSIER PSYCHOLOGIE

Is parapsychologie net iets te ongeloofwaardig? Of verdient dit verschijnsel alsnog de aandacht van de wetenschap?

DOSSIER PSYCHOLOGIE

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat COPD tegen 2030 de op twee na belangrijkste doodsoorzaak zal zijn. De prognose van COPD hangt in grote mate af van de comorbiditeit. Meer dan 90% van de COPD-patiënten vertoont minstens één comorbiditeit en bijna 50% vertoont er meer dan drie.

CLINICAL UPDATE

De stijgende energieprijzen hebben een zoektocht naar energie-efficiëntere verwarmingsopties op gang gebracht. We bekijken de mogelijkheden voor een artsenpraktijk.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

ASGB organiseert in samenwerking met sociaal verzekeringsfonds ACERTA en LAUWERS fiscale advocaten een seminarie fiscaal-financiële topics voor artsen.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Hoe vertel je een kind dat mama, papa of een van de grootouders kanker heeft? Wat kan je doen om te helpen met het verdriet om te gaan? Psychologen Veerle Cosyns en Cindy Verhulst geven handvatten voor zowel ouders als artsen.

PRAKTIJK

Volvo is een eigenzinnig merk dat veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Getuige daarvan de nieuwe EX30, de kleinste SUV van Volvo met de potentie een bestseller te worden maar bij een eerste kennismaking stelt die enigszins teleur.

PRAKTIJK

Hoe geven we (opnieuw) zuurstof aan onze gezondheidszorg? Met andere woorden wat zijn oplossingen voor de personeelstekorten waar de zorgsector vandaag mee kampt. Dat is de vraag die centraal staat op het symposium dat beMedTech op 20 november in Brussel organiseert.

PRAKTIJK

Modica, een van de barokke parels aan de Siciliaanse kroon, was lang een notoire medische bestemming dankzij de scuola di medicina en de syfiliskliniek van dottore Tommaso Campailla (1668-1740). Diens botte mercuriali en de behandeling met kwikdampen lokte van de 18de tot de 20ste eeuw patiënten van heinde en ver naar Sicilië.

VRIJE TIJD

De geestelijke gezondheidszorg kent heel wat pijnpunten. Van overbodige of foute diagnoses tot onnodige of ineffectieve medicatie. Drie boeken maken de problemen inzichtelijk en hopelijk ook beter hanteerbaar.

VRIJE TIJD

Doe mee aan de Artsenkrant-fotowedstrijd 'Uw fotomoment 2023' en maak kans op een publicatie in uw krant met uw eigen fotografietips!

VRIJE TIJD

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

"Ik heb met veel plezier de Artsenkrant-reeks over tattoos gelezen. De conclusie kan ik enkel onderschrijven: een tattoo verandert helemaal niets aan je kwaliteiten als arts of zorgverlener. Ik wil dus graag helpen om dat stigma/taboe te doorbreken", schreef dr. Arnout De Wilde.

ACHTERKRANT