Artsenkrant

Web weergave

Voor de tweede maal dit jaar moeten de ziekenhuizen vol aan de bak om de tsunami aan covid-19-patiënten goede zorg te verlenen. Hopelijk lukt dat nog net. Onder meer ook dankzij de lessen getrokken uit de eerste golf in het voorjaar.

ACTUALITEIT

De eerste covid-19-golf stelde de werking en organisatie van de ziekenhuizen enorm op de proef. Bijna de helft van de (medische) directies geeft die impact een score 10 op een schaal van 0 tot 10. De autoriteiten wordt een slecht 'reactievermogen' aangewreven.

ENQUÊTE

"We maakten een enorme leercurve door. Nu, tijdens de tweede golf, is er veel meer wetenschappelijke kennis over het virus. Tevens weten we dat er geen wondermiddelen bestaan maar dat dexamethason en antistollingsmiddelen bijvoorbeeld wel impact hebben."

ENQUÊTE

De werking van federale overheidsinstanties Riziv, FOD Volksgezondheid en Sciensano tijdens de eerste covid-golf kan nog op clementie rekenen bij de (medische) directies van de ziekenhuizen. Politici worden echter grandioos gebuisd.

ENQUÊTE

De impact van de eerste covid-19-golf op hun al fragiele financiële gezondheid varieert zeer sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. De meerderheid rekent op de overheid om de putten te vullen. En het gros van de (medische) directies wil een herziening van het financieringssysteem.

ENQUÊTE

Mensen ontslaan tijdens de eerste golf deed geen enkel ziekenhuis. Wel werden personeelsleden op technische werkloosheid gezet. Eén directie meldt dat ze artsen aan de deur zette en twee instellingen verhoogden de ereloonafhoudingen.

ENQUÊTE

"Deze enquête geeft een waarheidsgetrouw beeld van de eerste golf: het gebrek aan mondmaskers, de reactiviteit van de overheden, het vastleggen van nieuwe procedures, de scheiding van de patiëntenstromen... Die elementen verschoven in de tweede golf naar de achtergrond."

ENQUÊTE

De covid-19 pandemie legt de sterktes en zwaktes van het systeem bloot. Er is een grote wil tot samenwerking maar ook een enorme versnippering van bevoegdheden. En er is een vraag naar vernieuwing.

ENQUÊTE

Hoofdartsen, medische en ziekenhuisdirecteurs zijn het over één ding roerend eens: het aantal verpleegkundigen per afdeling moet omhoog. En hun arbeidsomstandigheden zijn voor verbetering vatbaar, zeggen negen op de tien leidinggevenden.

ENQUÊTE

Het Parlement bespreekt deze week de beleidsnota van de aantredende ministers. Voor Volksgezondheid leverde Frank Vandenbroucke (sp.a) een tamelijk lijvige inventaris van het domein af.

ACTUEEL

Als eerbetoon voor hun tomeloze inzet in de strijd tegen covid-19 kent Artsenkrant en het Verbond der Belgische Specialisten dit jaar de prijs 'Specialist van het Jaar' toe aan alle specialisten. De virtuele prijsuitreiking en het omkaderende symposium 'Distancing, het woord van het jaar' vindt plaats op 21 november.

ACTUEEL

Tijdens de coronacrisis worden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met overleden patiënten dan normaal. Hoe beleven ze dat? Welke indrukken blijven hen bij? Wat kan beter met het oog op toekomstige moeilijke situaties? In deze reeks spreekt Artsenkrant met artsen over de zorg voor (stervende) patiënten in coronatijden. Deze laatste aflevering: dr. An Hulstaert, ouderenpsychiater in het Jessa Ziekenhuis en het psychiatrisch ziekenhuis Asster.

ACTUEEL

"In immigratielanden zijn de procedures duidelijk en transparant. Dat is in België minder het geval. Ik heb gelukkig steun gekregen om mijn dossier te faciliteren. Ik kan me dus perfect voorstellen dat buitenlandse collega's, die dat geluk niet hebben, hier op muren botsen. Ook mijn Belgische echtgenote was zich totaal niet bewust van die administratieve mallemolen", laat Rajkumar 'Prins' Lucas zich ontvallen tijdens onze ontmoeting in Meulebeke.

ACTUEEL

De corona-epidemie heeft de strijd tegen de veroudering van het lichaam verheven tot een kwestie op wereldvlak. Van alle patiëntengroepen hebben ouderen het meeste belang bij vaccinatie tegen het SARS-CoV-2. Maar zullen ze er ook voldoende op reageren? Dat is ver van zeker, en de wetenschap zoekt druk naar oplossingen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

In 2017 werd een nieuw oraal poliovaccin voor het eerst klinisch getest. Intussen zijn fase 2-studies afgerond, maar nog niet gepubliceerd. Toch overweegt de Wereldgezondheidsorganisatie het vaccin wegens hoogdringendheid versneld goed te keuren.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Onderzoekers hebben zopas een mechanisme blootgelegd dat aanleiding geeft tot hartspierhypertrofie bij hartfalen. Bovendien hebben ze een piste voor behandeling. Het heil is afkomstig van Brahmi, een waterplantje dat al eeuwen wordt gebruikt in de ayurvedische geneeskunde.

MEDISCH

65-plussers, patiënten met chronische aandoeningen en patiënten met verminderde immuniteit hebben een hoger risico op invasieve pneumokokkeninfecties (vooral pneumonie met bacteriëmie) (1). Tot die chronische aandoeningen wordt eveneens diabetes mellitus gerekend. Een advies van de Hoge Gezondheidsraad neemt diabetes dan ook op in de lijst aandoeningen die een indicatie vormen voor pneumokokkenvaccinatie.2

CLINICAL UPDATE

Tijdens consultaties kunnen patiënten u soms erg triggeren, en meer dan eens gebeurt het dat een gesprek uw humeur beïnvloedt. Communiceren met mededogen en begrip voor de anderen, en tegelijkertijd trouw blijven aan uzelf: het kan.

PRAKTIJK

De covid-19-pandemie stelt de hele zorgsector voor ongeziene uitdagingen. Sinds de eerste besmettingen in België werden vastgesteld, rijzen er ook gezondheidsrechtelijke vragen. Het interuniversitair webinar 'Covid-19 & Gezondheidsrecht' gaat op zoek naar antwoorden.

PRAKTIJK

Polestar. De naam alleen al spreekt tot de verbeelding en roept associaties op die een mens laten wegdromen. Maar Polestar is ook de naam van een nieuw premiumautomerk dat is geboren uit Volvo en een grote toekomst tegemoet gaat.

PRAKTIJK

Morgen/vrijdag tijdens de Vesalius Triennal webinar zullen een 12-sprekers hun recente ontdekkingen over leven en werk van Vesalius voorstellen (zie AK2649). Alle ogen zijn gericht op signore Mattia R. Caiati uit Milaan die u zal onderhouden over de wonderlijke vondst van een voorbereidende schets van 'De Filosoof' uit de Fabrica van Vesalius, toegeschreven aan Jan Steven van Calcar himself. Een exclusief interview met de man die de authentieke prent ontdekte in Zuid-Duitsland, al het mogelijke deed om te bewijzen dat ze niet-authentiek zou zijn, maar faalde!

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

84 jaar geleden werd hij geboren in Boom, op 29 juni nog wel, de feestdag van de Steenbakkers. 64 jaar geleden hield hij zijn eerste tentoonstellingen. Camiel Van Breedam is actiever dan ooit en heeft momenteel twee exposities lopen, in het FeliXart Museum in Drogenbos en de Bibliotheca Wittockiana in Brussel. Hopelijk kunt u ze in december en januari weer bezoeken. Kunst en muziek houden een mens jong, dat geldt zeker voor de man in rood.

CULTUUR+

Niet alleen als beeldend kunstenaar, ook in de jazzwereld is Camiel Van Breedam (84) sinds vele jaren actief. Samen met zijn jongere broer Johnny Van Breedam (75) lag hij aan de basis van jazzclub Het Veerhuis en de Fondy Riverside Bullet Band. In 2020 stond de viering van de 50ste verjaardag van beide gepland, maar de coronacrisis stak er een stokje voor. Een gesprek.

CULTUUR+

Heeft u een aantal jaren geleden een eiken kast geërfd? Neem dan eens de tijd om ze escaperoomgewijs uit te kammen, misschien stuit u wel op een oorlogsdagboek van uw (over)grootvader. Het overkwam Hubert Paulissen, die het verhaal reconstrueerde van zijn grootvader en oorlogsslachtoffer, dokter Roger Lambrechts (1892-1943).

CULTUUR+

Muziek doet meer dan ooit deugd in tijden van verplichte quarantaine. Hieronder leest u alles over drie Belgische bands die alle heel recentelijk nieuw werk uitbrachten en daarop de grenzen tussen genres slopen: Flying Horseman, Nordmann en Echo Collective.

CULTUUR+

De geschiedenis van de mensheid is er een van genetische vermenging op het ritme van intercontinentale volksverhuizingen. En de ziektekiemen verhuizen mee.

CULTUUR+

Een geurig kopje decaf uit de De'Longhi Magnifica, daar wil een mens nog even van genieten na een laat diner op Allerzielen. Die espresso zonder caffeïne garandeert echter je nachtrust niet als je nog gauw de titels van ItaliqueDe Morgen/Italique afloopt! "Pierre Van Damme: 'Mondmaskers in de trein kunnen een blijver zijn'." Ik schiet in een kramp.

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE