Artsenkrant

Web weergave

Het covid-19-vaccin van Pfizer/BioNTech sleepte vorige week de Galenusprijs in de wacht voor het meest innovatieve geneesmiddel van het voorbije jaar. Een mooi bewijs van het belang van preventie in de verdere aanpak van de pandemie.

ACTUEEL

Vorige week had de hoogmis van de farmaceutische industrie in ons land plaats: de uitreiking van de Galenusprijs. Het winnende geneesmiddel was de voorbije maanden niet weg te branden uit het nieuws.

EDITO

Afgelopen dinsdag voerden 20 Vlaamse huisartsenverenigingen ludiek actie om de verslaggeving van de specialist naar de huisarts onder de aandacht te brengen. Zo bedankten ze collega's-specialisten én hielden ze een pleidooi voor een nog betere informatiedoorstroming.

ACTUEEL

In een exclusief interview met Artsenkrant gaat federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in op het zorgbudget voor 2022. De Algemene Raad van het Riziv keurde het budget afgelopen maandag goed. Voor het eerst wordt gewerkt met een meerjarenbegroting en gezondheidsdoelstellingen. De socialistische excellentie legt uit waar het om draait.

ACTUEEL

"De conventie met de 32 netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en met de individuele klinisch psychologen/orthopedagogen voorziet in een nauwe samenwerking tussen huisartsen, psychiaters en psychologen. Het is geen nieuwe silo. Dat is belangrijk. De psychologen hadden het daarmee wel moeilijk."

ACTUEEL

De uitreiking van de Galenusprijs, die na de virtuele sessie van vorig jaar opnieuw live kon plaatsvinden, vond plaats in het Koloniënpaleis in Tervuren. Het was voor de 200 genodigden een bijzonder hartelijk weerzien.

GALENUSPRIJS

De Algemene Raad van het Riziv keurde afgelopen maandag het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité goed. De begroting kreeg het voordeel van de twijfel, zegt zelfs het artsensyndicaat die de 'nieuwe stijl' het meeste toejuicht.

ACTUEEL

Eerder dit najaar lanceerde Vaso een 'flowchart' die aso's moet gidsen naar hulpbronnen in geval van stress, tekenen van burn-out of structurele problemen op de werkvloer. Daarnaast nam de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding de afgelopen periode nog heel wat andere initiatieven om het mentale welzijn van jonge collega's onder de aandacht te brengen. Een gesprek.

ACTUEEL

Net als voor de persoon zelf, is het ook voor professionals als huisartsen, psychologen, seksuologen, enz. niet evident wanneer ze ontdekken dat iemand seksuele gevoelens heeft of zorgwekkend gedrag stelt ten aanzien van minderjarigen, of wanneer iemand aangeeft seksuele misbruikbeelden van minderjarigen te hebben bekeken. Stop it Now! ontwikkelde recent een handleiding om uw bezorgdheden bespreekbaar te maken als huisarts.

ACTUEEL

VIB staat voor 90 labs, verdeeld over de vijf Vlaamse universiteiten, met 1.800 wetenschappers, uit meer dan 75 landen. De focus ligt op moleculair onderzoek, maar ook op maatschappelijke waardecreatie door onderzoeksresultaten om te zetten naar toepassingen in de geneeskunde, industrie en landbouw.

ACTUEEL

Stemmen gaan op om, na de stilte van vorig jaar, een apocalyptisch griepseizoen te voorspellen. Ze worden teruggefloten door genuanceerdere standpunten. Beide partijen zijn het erover eens dat risicogroepen maar beter consciëntieus kunnen worden gevaccineerd.

MEDISCH

Begin oktober meldde een persbericht dat het antivirale middel molnupiravir bij ambulante patiënten met covid-19 het risico op hospitalisatie of overlijden met 50% reduceerde. Als het middel van de gezondheidsoverheden groen licht krijgt, hebben we voor het eerst een antivirale behandeling met een impact op de sterfte bij covid-19.

MEDISCH

Onlangs is misschien een nieuwe complicatie van covid-19 ontdekt: het rustelozeaarssyndroom.

MEDISCH

Postherpetische neuralgie is een complicatie van zona die een belangrijke impact kan hebben op de levenskwaliteit. De weg naar preventie ervan ligt nochtans open. Dr. Olivier De Coster, anesthesist-algoloog in het pijncentrum AZ Delta, vertelt er ons meer over.

CLINICAL UPDATE

In de Formule 1 is de dood over de generaties heen van statuut veranderd. Werden de piloten vroeger helden als ze net aan de dood ontsnapten, dan overheerst tegenwoordig de drang naar meesterschap.

MEDISCH

Bij een acute hospitalisatie is er veel aandacht voor de directe overleving van de patiënt. Hoewel het ook van groot belang is, wordt echter veel minder aandacht geschonken aan de kwaliteit van leven die resteert na een dergelijke hospitalisatie.

ONLINE NASCHOLING

In een kankerzorgtraject zijn er doorgaans meerdere momenten naast de diagnose die door een patiënt als slecht nieuws ervaren wordt. Goed kunnen inspelen op de gevoelens van die laatste kan zowel bij de patiënt zelf als bij de arts de stress verminderen die zo'n gesprek teweegbrengt. Het Cédric Hèle Instituut ontwikkelde specifiek voor artsen een e-learning over slechtnieuwsgesprekken voeren.

PRAKTIJK

Advocate Ann Dierickx stelt vast dat nogal wat artsen niet goed weten hoe ze zich best voorbereiden op een verhoor door de Orde. Met haar tien tips maakt u meer kans op een rechtvaardige beoordeling.

PRAKTIJK

Als arts rust er op u in principe een beroepsgeheim. Maar wist u dat er een aantal gevallen zijn waarin u niet kan worden gesanctioneerd als u het beroepsgeheim toch prijsgeeft?

PRAKTIJK

Het verschil tussen een spaarverzekering van het type tak 21 en 23 is welbekend. Maar met het oog op vermogensoverdracht bieden ze allebei dezelfde voordelen. Denk maar aan het behouden van de controle bij een schenking... of het vermijden van successierechten.

PRAKTIJK

Voor de meest verrassende tentoonstelling moet je dit najaar (en voorjaar van 2022) naar de Zuid-Hollandse stad Dordrecht afzakken. Daar loopt - en ik wik mijn woorden - een buitengewoon interessante expositie van de 17de eeuwse landschapsschilder Aelbert Cuyp. Aelbert wie?

CULTUUR+

Er zijn maar weinige musea die zich zo sterk toeleggen op het tonen van Vlaamse meesters als het Musée de Flandre in het Noord-Franse (of Frans-Vlaamse) Cassel. Ook nu weer gooit het museum hoge ogen met de tentoonstelling over het kunstenaarsgeslacht Francken in de 16de en 17de eeuw. Deze kunstenaars hadden hoog aanzien en hun werk verspreidde zich vanuit Antwerpen over heel Europa.

CULTUUR+

David Hockney, bijna 85, heeft niet stilgezeten tijdens de covidlockdown. Integendeel, in zijn Normandisch optrekje genoot hij van de zalige rust. Gedurende twee lentes registreerde hij iedere dag de ontluikende natuur vanuit zijn tuin. Het resultaat is een verbluffende serie iPad-schilderijen waarin hij de waterlelies van Van Gogh en de irissen van Van Gogh doet heropleven en als een jonge leeuw totaal nieuwe paden verkent in de kunst. Tegelijk met zijn recente werk presenteert Bozar in samenwerking met het Londense Tate een verbluffend overzicht van 60 jaar schilderkunst door David Hockney.

CULTUUR+

Dit weekend weerklinkt weer heel wat filmmuziek op Film Fest Gent. Een ideale gelegenheid om nog eens stil te staan bij een onderdeel van film en muziek dat al te weinig aandacht krijgt.

CULTUUR+

In DeSingel loopt de komende dagen een festival met concerten en een symposium rond de mythe van Orpheus en Eurydice. Dit bekende liefdespaar, het noodlot dat hen trof en de inspanningen die Orpheus deed om zijn geliefde terug te winnen, zijn al vele eeuwen een belangrijke inspiratiebron. Zowel in de beeldende kunst, literatuur, muziek als de opera leverde het verhaal onsterfelijke werken op.

CULTUUR+

Dat de Leuvense Alma Mater vandaag en vooral ook in het verleden zijn stempel heeft gedrukt op leven en uitzicht van de universiteitsstad is een open deur intrappen. Maar historicus Edward De Maesschalck weet met zijn jongste boek over de vele universitaire colleges tijdens het Ancien Régime(1425-1797) nog een aantal minder bekende aspecten uit die rijke geschiedenis boven te spitten.

CULTUUR+

De prijs 'Reumatoloog van het Jaar' van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie gaat naar prof. dr. Herman Mielants, emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Mielants wordt bekroond voor zijn baanbrekend werk rond spondyloartritis en zijn bijdrage aan de reumatologie in België.

ACHTERKRANT